شنبه نوزدهم بهمن 1398 

نمونه برداری پارامترهای زیستی و فیزیکوشیمیایی

درپی تلفات پرندگان در خلیج میانکاله، نمونه برداری پارامترهای زیستی و فیزیکوشیمیایی، میکروبی آب و رسوبات میانکاله توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 150 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، طبق نامه درخواست معاونت امنیتی استانداری مازندران جهت بررسی علل تلفات انواع پرندگان، نمونه برداری از پارامترهای زیستی (فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، ماکروبنتوزها)، فیزیکی وشیمیایی آب (شوری، اکسیژن، نوترینت ها) ، آلودگی میکروبی آب و رسوبات در قلعه پایان بهشهر (میانکاله) ،جایی که ظاهراً بیشترین تلفات انواع پرندگان را داشته است، توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صورت پذیرفت .
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code