شنبه سوم اسفند 1398 

جلسه کمیته صید استانهای شمالی که در سازمان شیلات ایران

کارشناس پژوهشکده اکولوی دریای خزر به عنوان نماینده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در جلسه کمیته صید استان های شمالی که در سازمان شیلات ایران برگزار شد، حضور داشتند
اخبار مهم سایت | بازدید: 345 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوی دریای خزر_ ساری، به منظور بررسی وضعیت صید ماهیان استخوانی در سال جاری و امکان تمدید زمان صید با حضور معاون صید و امور صیادان و کارشناسان، فرمانده حفاظت منابع سازمان شیلات ایران، معاونین صید و بهره برداری استان های شمالی و همچنین نمایندگان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سازمان شیلات ایران برگزار گردید. در این جلسه ابتدا گزارش کوتاهی در خصوص میزان صید انواع ماهیان استخوانی ارائه شد، سپس نماینده موسسه (دکتر فضلی) در خصوص وضعیت صید گروه های مختلف ماهیان استخوانی طی سال های 1374 الی 1398، ترکیب ساختار طولی و فراوانی ماهیان غیر استاندارد گونه های مهم از جمله ماهی سفید، کفال طلائی و کپور و همچنین فراوانی ماهیان غیر استاندارد طی دوره روز و شب گزارش جامعی ارائه شد. همچنین  میزان تغییرات ذخایر گونه های مهم ازجمله ماهی سفید و کفال طلائی و ضریب بهره برداری طی سه دهه اخیر، عوامل موثر در برداشت بهینه و مستمر از ذخایر ماهیان استخوانی از جمله زمان صید در طول فصل صید و طول شبانه روز، مکان صید، استانداردهای ادوات صیادی و رعایت اندازه چشمه در جناحین تور پره، رعایت سقف قابل برداشت و نرخ بهره برداری و به خصوص کنترل صید غیر مجاز بحث و تبادل نظر شد. ضمنا در این جلسه نمایندگان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تاکید کردند که برداشت باید طبق آئین نامه صید ماهیان استخوانی صورت گرفته و از هر گونه افزایش تمدید زمان صید (در طول شبانه روز)  پرهیز گردد.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code