به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی، با اشاره به اجرای موفق رویداد هکتون در حوزه نانوفناوری سلامت، شیلات نوین و ارزش افزوده، گفت: این هکتون که در عرصه نانوفناوری و ارتباط آن با حوزه شیلات و سلامت مصرف بود، در دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا و ایده های قابل توجهی در خلال آن مطرح شد. وی افزود: طبق صحبت‌های انجام شده با رئیس این دانشگاه، قرار شد همکاری های دو مجموعه تنها به ارائه مقاله و افزایش حیطه علم محض خلاصه نشود، بلکه خروجی این همکاری‌ها که به بهترین شکل خود در رویداد هکتون ظهور یافت، باید بتواند محصولات و فرآورده های جدید از آبزیان را به بازار مصرف معرفی و در نهایت سلامت جامعه را تضمین کند. همچنین استفاده از اجزای مختلف آبزیان، جهت ایجاد ارزش افزوده در آنها نیز موضوع مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. به گفته رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، قرار است در قالب همکاری، موضوعات مهم مربوط به حوزه شیلات، به دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام شود تا دانشجویان علاقه مند بتوانند از این عناوین در طرح پایان نامه های خود استفاده کنند. وی، ادامه داد: البته لازم است این موضوعات، علاوه بر پوشش دادن حوزه شیلات و آبزیان، با حیطه هایی از قبیل تولید مواد دارویی و بهداشتی و یا بهداشت محیط کار، مرتبط باشد. بر اساس این گزارش، قرار است موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پروژه‌های تخصصی در حوزه شیلات را در قالب هکتون برای سال جدید طرح ریزی و اجرا کند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code