به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، سمینار علمی با عنوان (معرفی و راهنمای تکنولوژی ویرایشگر ژنومی Crispr  Case9) توسط آقای اسکندر حسین نژاد دانشجوی دکتری ژنتیک در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد. کریسپرـ کَس ۹ یک تکنولوژی جدید ویرایش ژنتیکی و منحصر بفردی است که می‌تواند به پیشرفت ژن درمانی کمک‌های زیادی بکند. در روش کریسپر، دانشمندان می‌توانند مستقیما ژن معیوب را اصلاح کرده و یک DNA سالم جای گذاری کنند. این روش این امکان را ایجاد می کند تا بتوان با حذف،اضافه یا جایگزین کردن بخشی از ژنوم را ویرایش نمود. برخی از باکتری ها دارای سیستم ساده کریسپرـ کَس ۹ برای ویرایش ژن می باشند که برای پاسخ به عوامل مهاجم نظیر ویروس ها بکار می رود و این فرآیند مانند سیستم ایمنی برای آنها تلقی می شود.کریسپر در باکتری ها قسمتی از DNA باکتری را قطع کرده و در تهاجم بعدی به باکتری برای شناسایی پاتوژن کمک می کند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code