به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پیرو درخواست رئیس موسسه از معاونین مبنی بر اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی جذب جدید نشستی صمیمانه در خصوص ترویج، تجاری سازی، مدیریت دانش و تولید رسانه از طریق وب کنفرانس و وبینار برگزار گردید . پس از خوشامدگویی و سخنرانی دکتر حسین زاده با نگاه استفاده از ظرفیت های ترویج و تجاری سازی، سخنرانی مدیریت ترویج و انتقال یافته ها، مدیریت تجاری سازی و مدیریت دانش و تولید رسانه انجام پذیرفت و اطلاعات لازم در اختیار 18 نفر از اعضاءهیئت علمی جذب جدید و رابطین ترویج و تجاری سازی و مدیریت دانش مراکز و پژوهشکده ها تابعه موسسه قرار گرفت. دراین راستا موضوعاتی نظیر: اولویت های گروه ترویج و انتقال یافته-های علمی شامل: طرح های ترویجی، سایت¬های الگویی، روز مزرعه، انتقال  یافته شرح وظایف معین و همچنین امتیازات ترویج در آیین نامه ترفیع، اولویت های گروه تجاری سازی شامل: درخصوص نحوه انتقال دانش، مستندسازی دستاوردهای قابل تجاری، ثبت اختراعات، مشارکت در جشنواره های نوآوری و فناوری علوم شیلاتی تعیین شده، الویت های گروه مدیریت دانش شامل: معرفی تالارهای موسسه و سازمان، سامانه ها و رسانه ها، نوشتاری و الکترونی بیان و مطرح گردید. پرسش و پاسخ توسط اعضاء محترم هیئت علمی جدید مطرح، و پاسخ های لازم ارائه شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code