چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت  1399 

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی استاندارد مهارت توسط اساتید اداره فنی و حرفه‌ای بوشهر جهت تدوین مشاغل حوزه شیلات و دستیابی به تولید مطمئن برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 89 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، کارگاه آموزشی استاندارد مهارت با حضور و مشارکت محققان توسط دکتر جلالی و بهادری، مسئولین گروه برنامه ریزی درسی امور شیلات، آبزی پروری و امور زراعی و فناوری محیط زیست در پژوهشکده برگزار گردید. پس از مروری بر کلیات تدوین مشاغل، فهرست و حرف در مرکز آمار ایران_ ایسکو ۲۰۰۸ ، ساختار کلی مشاغل مرتبط با حوزه شیلات و آبزی پروری معرفی و در مورد بررسی و نیاز سنجی مشاغل مرتبط با حوزه شیلات و آبزی پروری، با توجه به شرایط فعلی و اهداف آینده مطرح گردید. مهمترین مباحث مطرح شده، در زمینه تحلیل حرفه، شرح شغل، تکالیف کاری و شاخص های اصلی عملکرد بودند. پژوهشکده میگوی کشور امیدوار است با مشارکت در تدوین مشاغل حوزه شیلات و آبزی پروری و با توجه به تجارب پژوهش های انجام یافته، در جهت جهش تولید موثر باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code