شنبه هفنم تیر 1399 

دیدار رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور با رئیس ایستگاه تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی چابهار

دکتر اژدری، رئیس مرکز در خصوص فعالیت های تحقیقاتی ترویجی با رئیس ایستگاه تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی چابهار دیدار کردند
اخبار مهم سایت | بازدید: 92 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر اژدری، رئیس مرکز به همراه مهندس آژنگ، رابط ترویجی مرکز جهت برنامه ریزی فعالیت های تحقیقاتی و ترویجی همچنین برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای استفاده جامعه بهره بردار در دفتر رئیس ایستگاه تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی چابهار حضور یافتند. در این جلسه مقرر گردید که دوره های ترویجی با مشارکت مرکز تحقیقات، ایستگاه تحقیقات، آموزش و ترویج، اداره کل شیلات استان در سایت پرورش میگوی گواتر و بنادر صیادی استان انجام پذیرد. همچنین برنامه ریزی گردید که با توجه به وسعت پهنه ها و عدم وجود کارشناسان پهنه با تخصص شیلاتی در شهرستان های جنوب استان، جلساتی با کارشناسان پهنه های مختلف این شهرستان ها برگزار گردد تا ضمن آگاهی از قابلیت های کارشناسان، همکاری و مشارکت بیشتری جهت اجرای برنامه یاوران تولید صورت پذیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code