به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی– گرگان، به منظور انجام طرح یاوران تولید و در راستای جهش تولید با رویکرد حل مشکل فعالان و بهره برداران میگو در مزارع پرورش میگوی سایت گمیشان در استان گلستان، از محققین معین به همراه کارشناس و مسئول بهداشت و بیماری های آبزیان مرکز به همراه کارشناس و مروج پهنه از مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به منطقه مورد نظر عزیمت نمودند. در این بازدید وضعیت پست لاروهای انتقال یافته، زمان ذخیره سازی، فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب، نوع غذای مورد استفاده برای تغذیه میگوها، میزان غذادهی، تراکم ذخیره سازی ، شفافیت و کیفیت آب استخرها و نیز مشکلاتی همچون نوسانات دمایی، آب و هوایی در یک ماه اخیر به همراه وجود بیماری لکه سفید مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در این راستا توصیه هایی برای بهبود شرایط پرورش توسط بازدید کنندگان ارائه گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code