یک شنبه پنجم مرداد 1399 

جلسه با مدیرعامل و نمایندگان شرکت شیل آوران

در راستای حمایت از تولید و ارائه راهکارهای جدید جهت استفاده از مزارع آب شور سایت میگوی گمیشان، جلسه ای با مدیر عامل و نمایندگان شرکت شیل آوران در محل دفتر رئیس مرکز برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 101 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، در راستای حمایت از تولید و ارائه راهکارهای جدید جهت استفاده از مزارع آب شور سایت میگوی گمیشان، جلسه ای به منظور همکاری در تولید در سایت میگوی گمیشان با مدیر عامل و نمایندگان شرکت شیل آوران در محل دفتر رئیس مرکز مزبور برگزار شد. مشاور شرکت شیل آوران در خصوص چالش بخش اجرا در پرورش میگو در شرایط بروز بیماری لکه سفید صحبت نموده و به لزوم ارائه راهکارهای جدید در خصوص احیای مجدد مزارع اشاره نمودند. سپس دکتر آقایی مقدم، رئیس مرکز، از آمادگی مرکز جهت هر گونه همکاری تحقیقاتی و اجرایی در زمینه معرفی گونه های جایگزین، اجرای طرح پایلوت در مزارع، ارائه دستورالعمل و شیوه نامه جهت پرورش در سایت توضیحاتی ارائه داد. درپایان نیز پس از بحث کارشناسی بین طرفین و ارزیابی های اقتصادی در مورد گونه های مختلف، مقرر شد مرکز تحقیقات شرح خدمات مشاوره ای در این خصوص را ارائه نماید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code