به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه هم اندیشی اداره کل شیلات مازندران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و روسای شیلات شهرستان ها در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید. موضوع جلسه بایدها و نبایدهای تکثیر ماهی سفید در استخرهای ساحلی بود. در ابتدا دکتر اسحاقی مدیر کل شیلات مازندران تلاش در حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر را یکی از ماموریت های اصلی شیلات دانست و گفت: اتخاذ روش های مناسب با همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اتحادیه ها و تشکل های شیلاتی به منظور کمک به تکثیر طبیعی یکی از راهکارهای دستیابی  به این هدف است.
در ادامه دکتر صفری معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده، لزوم اجرای پایلوت تکثیر ماهی سفید در استخرهای ساحلی و بررسی نقاط ضعف و قوت آن با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف پرورش و موضوعات وابسته را از موارد بسیار مهم برشمرده و بیان کرد: قبل از عملیاتی نمودن طرح و احداث 51 استخر ساحلی در شهرهای مختلف استان، باید طرح پایلوت انجام می گرفت. در انتهای جلسه مقرر گردید که در سال 1400-1399، سه پایلوت در مناطق شرق، غرب و مرکزی انتخاب و پایش کمی و کیفی بچه ماهی سفید در استخرهای ساحلی با تامین اعتبار اداره کل شیلات، توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code