چهارشنبه نوزدهم شهریور 1399 

مولدسازی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) تا مرحله قبل از لقاح

اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، محقق و عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انزلی، در یادداشت علمی، در ارتباط با پروژه مولدسازی ماهی سوف سفید، توضیح می دهد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 480 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، محقق و عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انزلی، در یادداشت علمی، درباره پروژه مولد سازی ماهی سوف سفید نوشته است:
ماهی سوف از گونه های گوشتخوار، اقتصادی و بومی دریای خزر می باشد که مصرف گوشت آنها  از طرفداران زیادی برخودار است و به همین  دلیل  در دو دهه اخیر پرورش گونه هایی از این خانواده در محیط های محصور کشور های اروپایی شروع شده است . با توجه به استقبال عمومی از  ماهی سوف در بازار، بدون  شک یکی از گزینه های آتی آبزی پروری کشورخواهد بود. از این گونه در حذف ماهیان غیر هدف، مزارع پرورش ماهی گرمابی به عنوان یک  مبارزه  بیولوژیک استفاده می شود. اولین گام در ایجاد تنوع گونه ای آبزی پروری دستیابی به  بیوتکنیک تکثیر، پرورش و مولد سازی است. اگر چه سالیان متمادی توسط سازمان شیلات تکثیر این ماهی و  معرفی بچه ماهیان آن به منابع آبی از جمله در دریای خزر صورت گرفته است ولی تاکنون از مولدین  پرورشی برای تکثیر استفاده  نشده  فلذا  این فعالیت  بخش شیلات  به مولدین  وحشی وابسته  می باشد. مولد ساز ی می تواند ضمن آماده نمودن ماهی برای معرفی به  صنعت آبزی پروری، استمرار تولید بچه ماهی را پایدار سازد. در حال حاضر کشورهای جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، رومانی، تونس و اوکراین از تولید کننده اصلی ماهی سوف  هسند .همچنین پرورش سوف در هلند و لهستان نیز درحال افزایش است(فائو , 2014)  از دو دهه ی گذشته، تحقیقات زیادی به منظور توسعه پرورش ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) و سوف سفید (Sander lucioperca) صورت گرفته است(کستمونت و همکاران، 1392). 
مولد سازی اولین گام  در استمرار آبزی پروری گونه های  تازه معرفی شده می باشد. پروژه مولد سازی سوف سفید با بهره گیری از  امکانات  پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، با هدف تولید نسل اول بهگزین شده که از بچه ماهیان نژاد وحشی اقدام  می گردد .بچه ماهیان سوف، با بررسی دقیق زیست سنجی های ماهانه پرورش می یابد و سپس با انتخاب مولدینی که شرایط رشد و سایر عوامل فنوتیپی و ژنتیکی مناسبی دارند انتخاب و پلاک گذاری انجام شد .تغذیه این مولدین بر حسب آخرین زیست سنجی محاسبه و ضریب تبدیل غذا، رشد روزانه و ضریب رشد ویژه، الگوی رشد و فاکتور وضعیت  محاسبه تا در نهایت بهترین گله موجود از بین تیمار های آزمایشی انتخاب تا نسبت به تکثیر آنها جهت بدست آوردن نسل اول  ماهی سوف پرورشی اقدام گردد. 
در طول دوره پرورش ادوات پرورش با مواد بهداشتی ضد عفونی گردید. آب مصرفی در این پروژه از چاه عمیق ایستگاه تامین شد. جهت تغذیه پیش مولدین سوف از غذای اختصاصی ماهیان خاویاری استفاده گردید. بررسی های گنادی و تولید مثلی در اسفند ماه ۱۳۹۸ انجام و سپس تعدادی که تا حدود مناسب بود بر حسب جنسیت جدا سازی تا مورد تکثیر قرار گیرد. مولدین انتخاب شده و ماده  با هورمونHCG   با  با دوز ۵۰۰ میکرو گرم بر کیلو گرم وزن بدن مولد سوف، تزریق انجام گرفت. مولدین که مورد تزریق هورمون قرار گرفته،  در وان های  ۶ متر مکعبی و استخر های ۷۰۰ متر  لانه گذاری شده رها سازی گردید. کنترل روزانه مولدین که تخمریزی نموده انجام و بعد از ۲ تا ۴ روز مولدین از وانهای خارج گردید و لاروهای تولید شده سوف سفید در وان های  بعد از 7 روز مشاهده گردید.  لارو ها به مدت ۳ روز در داخل وانها با شیر خشک و زرده تخم مرغ تغذیه و سپس با سیفون نمودن و جدا سازی شد. لاروها به  استخرهای خاکی پرورش که با کود آلی و آهک اماده سازی شده، منتقل گردید. لاروهای ماهیان سوف در استخر خاکی روزانه با غذای دستی تغذیه میشود. صید بچه ماهیان نسل اول سوف (F1) در اوایل تابستان انجام می گردد و سپس جهت عادت پذیری به غذای دستی به سالن منتقل می شود.
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code