به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در ادامه اجرای پروژه‌های مشترک با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در حوزه ‌جلبک و گیاهان آبزی و به منظور جمع‌بندی اولویت‌ها در خصوص اجرای پروژه‌های مشترک فناورانه و پژوهشی با تکیه بر امکانات و زیر ساخت‌های موجود، نشستی در تاریخ 18 شهریور 1399، به صورت وبیناری با حضور متخصصین و محققین این حوزه از موسسه، پژوهشکده‌ها و مراکز تابعه برگزار و اولویت‌های موسسه در حوزه‌ جلبک و گیاهان آبزی جهت اجرای برنامه‌های مشترک با سایر مؤسسات و پروژه‌های مستقل مشخص گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code