به گزارش پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در ابتدای جلسه، رئیس پژوهشکده به بیان برنامه های پژوهشی پژوهشکده در سال جاری پرداخت. دکتر مرتضوی، گفت: در مجموعه وزارت جهادکشاورزی توجه به سه محور اقتصاد، جامعه و محیط زیست مسیری است که به توسعه پایدار بخش کشاورزی منجر خواهد شد. ایشان افزود:  فعالیت های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان از سال 61 آغاز شده و در چهار محور زیست شناسی و ارزیابی ذخایر آبزیان، اکولوژی منابع آبی، آبزی پروری دریایی و زیست فناوری دریایی انجام می شود.
وی ادامه داد: در بخش زیست شناسی و ارزیابی ذخایر آبزیان، در طول سال میزان قابل برداشت از آبزیان تجاری بررسی و روند تغییرات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش اکولوژی منابع آبی، چگونگی تاثیر عوامل طبیعی و غیر طبیعی، روی پراکنش و تنوع گونه های آبزی بررسی می شود. در بخش آبزی پروری دریایی نیز پژوهشکده به دنبال این است که با استفاده از دانش روز تولیدات آبزیان دریایی را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: در بخش زیست فناوری دریایی به دنبال ایجاد محصولات جدید در آبزیان و ایجاد ارزش افزوده بوده تا با استفاده از روش هایی، ترکیباتی استخراج شود که در تولیدات کمک وافری نماید. 
دکتر مرتضوی با اشاره به اینکه این پژوهشکده ۱۹فعالیت و پروژه تحقیقاتی در چهار محور اشاره شده در دست اجرا دارد، خاطرنشان ساخت: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر۲ طرح عمرانی در دست اجرا داشته و 6 قرارداد پژوهشی نیز در سال جاری با مراکز مختلف منعقد کرده است.
مرتضوی در ادامه، ضمن اشاره به شروع گشت های ارزیابی ذخایر میگو با هدف تعیین میزان مجاز صید میگو در آب های هرمزگان، اعلام کرد: نتایج ارزیابی ذخایر اواخر شهریور اعلام خواهد شد و در زمان شروع فصل صید میگو از طریق اداره کل شیلات استان به بهره برداران اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مزارع پرورش ماهی در قفس به واردات بچه ماهی وابسته می باشند، افزود: یکی از طرح های تحقیقاتی سال جاری مولد سازی ماهی سوکلا و تکثیر آن است که نقش مهم و  بنیادی در حمایت از تولید بچه ماهی در داخل کشور دارد و دستیابی به دانش مولد سازی و تکثیر این گونه می تواند سرآغاز تولید تجاری بچه ماهیان دریایی باشد.
مرتضوی همچنین تصریح کرد: با توجه به همکاری فیمابین پژوهشکده و پرورش دهندگان میگو از طریق پایش مولفه های مدیریتی در مزارع به دنبال افزایش راندمان تولید میگوی پرورشی در استان هستیم.
دکتر مرتضوی در پاسخ به پرسشی در زمینه نقش پساب آب شیرین کن ها بر اکوسیستم خلیج فارس اظهار داشت: انتقال آب و تامین آب شرب ضرورتی انکار ناپذیر است، اما ضروری است تلخاب حاصل به کمک روش های مدرن و استاندارد، تصفیه شده سپس به مبدا بازگردانده شود و تخلیه تلخاب بدون تصفیه اثرات ناخوشایندی بر آبزیان آب های ساحلی و دریایی خواهد داشت .
در پایان از خبرنگاران حاضر در جلسه با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد و همچنین خبرنگاران از آزمایشگاه های پژوهشکده بازدید کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code