سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1399 

برگزاری جلسه یاوران تولید

جلسه یاوران تولید با حضور معاون پژوهشی و رابط ترویج مرکز، معاون آبزی پروری و کارشناسان اداره کل شیلات استان در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 337 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، در این جلسه در خصوص موضوعاتی از قبیل تسریع در انجام طرح و حضور کارشناسان در نظر گرفته شده و همکاری فیمابین ارگان های مرتبط جهت تحقق و اجرای سریع طرح در استان به دلیل محدودیت زمانی در پرورش میگو و ماهیان گرم آبی بحث و تبادل نظر گردید. در ادامه جلسه تصمیم گرفته شد تا نسبت به  تشکیل کارگروه ترویج و یا کمیته یاوران تولید بین ارگان های ذیربط شامل مرکز فوق، اداره کل شیلات، مدیریت ترویج جهاد استان و اداره کل دامپزشکی استان گلستان اقدام گردد. همچنین مقرر شد فرم های حضور کارشناسان در مزارع آبزی پروری بین اعضای کارگروه یا کمیته توزیع و این کار به صورت پایلوت در استخرهای دو منظوره به مدت دو سال و نیز در یکی از مزارع ماهیان سرد آبی در نظر گرفته شده از طرف اداره کل شیلات استان در یکی از شهرستان های علی آباد یا آزادشهر اجرا شود. در پایان نیز کارشناسان حاضر در منطقه موظف شدند گزارش ماهانه از فعالیت های خود به کارگروه ترویج یا کمیته مشترک ارائه دهند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code