سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1399 

کارشناسان خبره منتخب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

هشتمین جلسه کارگروه کارشناسان خبره منتخب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور اعضاء کارگروه ، مدعوین از سازمان شیلات ایران و مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در ستاد و مراکز و پژوهشکده های تابعه روز دو شنبه مورخ 24 شهریور 99 در سالن جلسات موسسه به صورت مجازی برگزار گردید
اخبار مهم سایت | بازدید: 366 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در این جلسه تقاضای بخش خصوصی درخصوص انتقال دانش فنی تولید میگوی SPF،  بیوتکنیک تکثیر ماهی صبیتی نحوه مشارکت موسسه در تولید کپور معمولی نسل اول تاتا با بخش خصوصی و قیمت گذاری ماهیان مولد تیلاپیا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به توان و تخصص شرکت های  متقاضی دانش فنی و بررسی ها و ارزیابی های کارگروه کارشناسان خبره منتخب موسسه  با کلیات واگذاری تولید مولدین میگوی عاری از بیماری خاص و بیوتکنیک تکثیر ماهی صبیتی با شرط رعایت قوانین و مقررات و ضوابط به صورت غیر انحصاری موافقت و مقرر شد، بسته های شرح خدمات در خصوص اصلاح ساختار و یا تاسیس ساختار، مشاوره جهت استقرار دستورالعمل های زیستی، مشاوره در خصوص مداخلات ژنتیکی، بسته اقتصادی انتقال دانش فنی، بسته آمورزشی و ترویجی تولید میگوی عاری از بیماری های خاص، تهیه و به شرکت متقاضی دانش فنی تولید میگوی SPF، منعکس شود. همچنین در خصوص وگذاری دانش فنی بیوتکنیک تکثیر ماهی صبیتی به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات موافقت، و مقرر شد جدول اقتصادی پیش بینی میزان تولید، فروش محصول فناورانه حاصل از دانش فنی بیوتکنیک تکثیر ماهی صبیتی  و میزان رویالیتی موسسه  تهیه گردد. در ادامه، پس از ارائه مستندات و توضیحات مشروح رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، کلیات قرارداد مشارکت پژوهشکده با بخش خصوصی  به لحاظ موارد استفاده از ظرفیت اداره کل شیلات استان گیلان، اصلاح فرمت قرارداد، اصلاح واژگان، تصویب شد. همچنین در خصوص قیمت گذاری ماهیان مولد تیلاپیا مقرر گردید هماهنگی لازم با سازمان شیلات ایران (معاونت توسعه آبزی پروری و دفتر بهبود کیفیت آبزیان) جهت تعیین قیمت تمام شده مولدین در مقاطع وزنی انجام شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code