به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در این پیام آمده است:
احتراماً بدین وسیله از حسن اعتماد و انتخاب اینجانب به عنوان عضو هیات ممیزه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کمال تشکر و قدر دانی را دارم. امید واثق دارم با الطاف الهی و همراهی و همکاری آن جناب و مدیران و اعضای محترم هیات علمی فهیم و قدرشناس آن مجموعه عظیم علمی بتوانم به عنوان نماینده اعضای محترم هیات علمی آن موسسه از حقوق علمی همکاران دفاع کرده و حق مطلب را به جا آورم.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code