به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه مشترک در خصوص جلبک و گیاهان آبزی با حضور نمایندگان موسسه، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در ادامه اجرای پروژه‌های مشترک برگزار گردید. دکتر تهرانی، نماینده موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس مصوبات جلسه قبلی نیازهای صنعت دام و طیور در حوزه جلبک و دکتر غفاری نماینده موسسه مزبور نیازهای صنعت آبزی پروری در حوزه جلبک را ارایه دادند در ادامه مصوبات دیگر پیگیری شد و مقرر شد به عنوان اولین طرح مشترک بین موسسه ای در حوزه جلبک " دستیابی به دانش فنی کشت انبوه جلبک دونالیلا با کاربرد در خوراک دام و طیور و آبزیان" عملیاتی گردد و جزئیات آن مورد بحث قرار گرفت همچنین مقرر شد شبکه بانک ریز جلبک ها با همکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشور با سه مرکز ذیل تحت یک استاندارد ایجاد شود.
1- بانک جلبک های آب شور در جنوب کشور
2- بانک جلبک های آب شیرین در شمال کشور 
3- بانک جلبک های آبهای داخلی  در آذربایجان شرقی
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code