سه شنبه بیست و نهم مهر 1399 

1206 عدد بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر، در رودخانه چشمه ‌کیله تنکابن رهاسازی شد

دومین رهاسازی سال 1399 بچه‌ماهیان آزاد دریای خزر مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت در رودخانه چشمه‌ کیله تنکابن
اخبار مهم سایت | بازدید: 72 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن، تعداد 1206 عدد بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 18 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1398 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در نزدیکی مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن رهاسازی شد. پیرو هماهنگی قبلی مهندس پاشازانوسی، رئیس مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت با خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، عملیات رهاسازی بچه‌ ماهیان با نظارت محققین این مرکز (دکتر عرفانی و دکتر ملک پور کلبادی نژاد) همراه با ثبت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، و هم ‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت و توصیه‌هایی درخصوص رعایت نکات بهداشتی جهت حفظ کیفیت بچه‌ ماهیان حین حمل و نقل، بقا در محیط‌ های طبیعی، مکان‌ ها و زمان ‌های رهاسازی با توجه به وزن بچه ‌ماهیان و همچنین سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل از رهاسازی ارائه گردید. پس از رهاسازی بچه ‌ماهیان آزاد، یک عدد مولد نر ماهی آزاد با وزن حدود 4500 گرم صید شده توسط اکیپ شیلات مستقر در حاشیه رودخانه چشمه ‌کیله تنکابن نیز پس از سنجش فاکتورهای دما و اکسیژن محلول آب تانک حمل ماهی مولد و ارائه توصیه های بهداشتی حمل و نگهداری ماهی مولد سردآبی جهت تکثیر به مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل گردید.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code