سه شنبه بیست و هفنم آبان 1399 

پشتیبانی و همکاری مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در بازسازی ذخایر سال 1399 ماهی آزاد دریای خزر مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت

تعداد 12 عدد مولد نر ماهی آزاد دریای خزر به منظور پشتیبانی و همکاری در عملیات بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور به مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 58 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن، تعداد 12 عدد ‌ماهی نر آزاد دریای خزر این مرکز پیرو درخواست مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت و هماهنگی های انجام شده از سوی اداره کل شیلات استان مازندران به مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل شد. این انتقال با هدف پشتیبانی و همکاری در عملیات بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در سال 1399 و تداوم همکاری های پژوهشی و اجرایی دو مرکز انجام شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code