به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، این پنل تخصصی، شامل ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر است که در چهارمین روز کنگره برگزار می شود. 
پنل امروزازساعت 9الی16:50بامحوریت زیست شناسی و ارزیابی ذخایر آبزیان وبامدیریت دکترفرهادکی مرام ودکترمریم فروزد(ازمحققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)ادامه خواهدداشت و21سخنران ازکشورهای ایران،هند،مالزی،الجزایر،پاکستان وترکیه باموضوعاتی ازقبیل زیستگاه های مصنوعی دردریاها، ماهیان زینتی سواحل صخره ای،ارزیابی ذخایرساردین وآنچوی ماهیان،ریخت شناسی شانک ماهیان،ارزیابی ذخایرگربه ماهیان دریایی،سازگاری های شانه دارخواردریای خزر و... به ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی خودخواهند پرداخت. 
لازم به ذکر است محققین و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی از پژوهشکده های اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان ودریای خزرنیزدراین پنل سخنرانی دارند.  
مقالات پوستری ازکشورهای ایران و آمریکا ازساعت 12 الی 13به نمایش گذاشته شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code