به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پنل تخصصی اول، از ساعت 9 صبح الی 12 با موضوع  تاثیر کووید 19 بر آبزی پروری و شیلات با مدیریت دکتر سید جلیل ذریه زهرا و دکتر مهدی گلشن (از محققین و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) برگزار شد و 12 سخنران  با موضوعاتی از قبیل تاثیر کووید 19 در صنعت میگوی بوشهر، خواص ضد ویروسی آبزیان در برابر کووید 19، تاثیرات بیماری همه گیر کووید 19 بر غذاها و فرآورده های دریایی و... به ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی خود پرداختند.
پنل تخصصی دوم از ساعت 14 تا 15:30 با موضوع اثر تغییر اقلیم در آبزی پروری و شیلات با مدیریت دکتر فریدون عوفی، محقق و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور 6 سخنران از کشورهای ایران، مالزی و عراق با موضوعاتی از قبیل تأثیر تغییر اقلیم بر فعالیت های شیلات و پرورش آبزیان در جنوب عراق، علل مرگ و میر ماهیان در کشور مالزی در سال 2019 در ارتباط با طوفان لکیما، تحلیل اکوسیستم شمال دریای عمان در ارتباط با پدیده تغییر اقلیم و... برگزار خواهد شد.
از محققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر منیره فئید، دکتر محمد خلیل پذیر، دکتر شاپور کاکولکی، دکتر مینا سیف زاده در پنل اول، دکتر حسن نصرالله زاده ساروی، دکتر تورج ولی نسب و دکتر فریدون عوفی در پنل دوم در ارائه مقالات به صورت سخنرانی مشارکت داشتند. 
لازم به ذکر است مقالات پوستری از ساعت 12 الی 13 به نمایش گذاشته خواهد شد.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code