به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پنل تخصصی اول، از ساعت 9 صبح الی 12:30 با موضوع فیزیولوژی تولید مثل آبزیان با مدیریت دکتر همایون حسین زاده صحافی (عضو هیات علمی و معاون ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) برگزار شد و 8 سخنران از کشورهای ایران و مالاوی با موضوعاتی از قبیل استفاده از آنتاگونیست های دوپامین برای بهبود شاخص های تولید مثل تیلاپیا، اثرات شوری آب بر رشد و شاخص های اسمزی شانک ماهیان، تعیین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی کپور ماهیان هندی به منظور افزایش تولید و تنوع گونه ای در سیستم پرورش ماهیان گرمابی و... به ارائه سخنرانی پرداختند.
پنل تخصصی دوم از ساعت 13 الی 15:30 با موضوع فناوری های جدید در علوم شیلات و آبزیان با تاکید بربیوتکنولوژی و فناوری نانو با مدیریت دکتر مریم میر بخش (عضو هیات علمی و رییس بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) با حضور 5 سخنران از کشورهای ایران، آمریکا و هند و با ارائه موضوعاتی از قبیل تصفیه بیولوژیکی پساب های نیروگاه حرارتی با نانو ذرات کیتوزان و کیتوزان، کاربرد و اهمیت فناوری نانو در پیشگیری و مدیریت ویروس لکه سفید در پرورش میگو و... برگزار خواهد شد. 
همچنین پنل تخصصی سوم نیز از ساعت 15:30 الی 17:20 با موضوع بهره برداری از ذخایر آبزیان با مدیریت دکتر امین الله تقوی، مشاور رییس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور 4 سخنران از کشورهای ایران و ایتالیا و با ارائه موضوعاتی از قبیل برآورد صید مجاز میگو، مدیریت شیلاتی در دریای مدیترانه، بهبود ذخایر خرچنگ دریایی در سواحل جنوب ایران با تاکید بر خرچنگ خاردار پانوریلوس هوماروس و... برگزار خواهد شد. 
لازم به ذکر است مقالات پوستری سه پنل تخصصی نیز از ساعت 12 الی 13 به نمایش گذاشته شد.   
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code