به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان،به مناسبت هفته بسيج و روز جهانی شيلات مهندس الماسی، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان گيلان به همراه مهندس عليزاده، معاون اقتصادی سازمان و هيئت همراه از سالن تكثير و پرورش، ساختمان اداری جديد، استخرهای پرورش ماهيان ايستگاه تحقيقاتی تكثير و پرورش آبزيان فومن بازدید كردند. دكتر صياد بورانی، رئيس پژوهشكده، گزیده ای از شرح وظایف سازمانی ايستگاه، مراحل راه اندازی، ساخت و تکمیل استخرهای خاكی این ایستگاه را ارائه نمود. در ادامه با اشاره به پروژه های در دست اجرا در این ایستگاه، به دستاوردهای تحقیقاتی از جمله دستيابی به دانش فنی پرورش ماهی سوف سفيد، سوف حاجی طرخان، پرورش ماهی كپور تاتا، تكثير و پرورش ماهی كپور تالابی و عمليات اجرايی پرورش ماهی سفيد در ايستگاه تحقيقاتی فومن اشاره کرد و كشت تلفيقی آبزیان، افزايش تنوع گونه های پرورشی، بانك ژن گونه های بومی و در معرض خطر، افزايش توليد در واحد سطح را از ماموريت های تحقیقاتی اين ايستگاه ذکر کرد. در ادامه مهندس الماسی، رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان گيلان ضمن تقدير و تشكر از پيشرفت های حاصله، هرگونه مساعدت سازمان در جهت پيشبرد برنامه های جهش توليد در ايستگاه فومن را ضروری دانسته و حركت ايستگاه به سوی ایجاد تنوع گونه های پرورشی و توجه به گونه های بومی را خواستار شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code