دوشنبه پانزدهم دی 1399 

برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی علمی تحت عنوان "دریاچه نئور از دیدگاه ارزیابی ذخایر" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان برگزار گردید
اخبار مهم سایت | بازدید: 105 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی با عنوان "دریاچه نئور از دیدگاه ارزیابی ذخایر" توسط مهندس اکبر پور غلامی مقدم در سالن همایش پژوهشکده برگزار شد. در این تحقیق پیرامون وضعیت ذخایر ماهیان در دریاچه نئور و راه کارهای مدیریتی پایش و احیاء آن مطالبی ارائه گردید. تکثیر بسیار زیاد ماهیان کاراس از یک سو و بر هم خوردن کیفیت آب دریاچه نئور به واسطه ورود حجم بالایی از کود دامی ناشی از چرای دام در اطراف دریاچه از سوی دیگر، توانسته است که ضمن حذف ماهی قزل آلا که شاخص این اکوسیستم بود، موجب تقویت جمعیت ماهیان کاراس به عنوان تنها گونه موجود در این دریاچه شود. نتایج ارزیابی ذخیره ماهی کاراس حاکی از ضرورت اجرای طرح های مستمر در خصوص کاهش جمعیت ماهی کاراس و حذف تدریجی آن است. در شرایط حاضر بهترین روش، مبارزه بیولوژیک و معرفی اردک ماهی به این اکوسیستم می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code