به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، جلسه شورای پژوهشی با حضور دکتر حافظیه معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. بازدید از ایستگاه تحقیقات میگوی عاری از بیماری، آزمایشگاه ها و دیدار با کارشناسان پژوهشکده از برنامه های معاون پژوهشی موسسه بود. پس از بازدیدهای انجام یافته ایشان در جلسه شورای پژوهشی حاضر شد. این جلسه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ به صورت ویدیو کنفرانس و حضوری در جمع محققان پژوهشکده میگوی کشور برگزار گردید. موارد متعددی از جمله پروژه های انجام یافته، در دست اقدام و در دستور کار آینده، توسط معاون پژوهشی و مسئولین بخش های مختلف معرفی و بررسی شد. دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده، سیاست ها و اولویت های پژوهشی را بر اساس چالش‌های صنعت میگو و امکانات اجرایی در پژوهشکده مطرح کرد. همچنین اقدامات انجام یافته در ایستگاه تحقیقات میگوی عاری از بیماری در حوزه تولید لارو و برنامه های تولید غذای زنده بحث و بررسی شد. در این جلسه موارد متعدد دیگر از جمله منابع انسانی، محدودیت و نیازمندی ها از سوی کارشناسان و مسئولین مطرح گردید. دکتر حافظیه با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در پژوهشکده میگوی کشور به عنوان مرکز اختصاصی و کارآمد در مباحث مرتبط با میگو، بر حفظ و ارتقای این جایگاه اختصاصی تاکید و از انجام رسالت ملی پژوهشکده میگوی کشور در تعامل با سایر استان ها و مراکز فعال در حوزه میگو از چابهار، گلستان و خوزستان قدردانی کرد. در این جلسه بر کارهای پژوهشی روی بیماری های میگو و تولید مولدین میگوی عاری از بیماری و همچنین تولید غذای زنده براساس چالش‌های فعلی صنعت میگو به عنوان دریچه پژوهش های آتی، تاکید شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code