به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور_ بافق یزد، تعداد 12 فیل ماهی بالغ با میانگین وزنی 60 کیلوگرم به موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر منتقل گردید. لازم بذکر است، در سال 1380 تعداد 3 هزار بچه فیل ماهی به منظور بررسی امکان پرورش، تولید گوشت و در صورت امکان استحصال خاویار در آب های شور زیر زمینی وارد مرکز شده بود که منجر به انجام پروژه های زیر گردید:
پرورش فيل ماهی در استخرهای خاكی آب لب‌شور (مرتضی علیزاده، 1382)
تاثير سطوح مختلف پروتئين، انرژی و چربی جيره های غذايی بر رشد، كيفيت لاشه و تكامل گنادهای جنسی فيل ماهی (مرتضی علیزاده، 1384)
مولدسازی فیل ماهی پرورشی در شرایط آب لب شور منطقه بافق یزد (فرهاد رجبی پور، 1390)
بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی پرورشی در منابع آب های لب شور زیرزمینی بافق (محمد محمدی، 1393)
این انتقال با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری و به منظور نسل گیری و شروع دوباره تحقیقات روی این ماهی ها صورت پذیرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code