دوشنبه بیست و دوم دی 1399 

بازدید از پژوهشکده میگوی کشور

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق مدیر امور اداری و مدیر امور مالی از پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر بازدید کردند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 107 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه مهندس آذینی، مدیر اداری و مهندس نامدار، مدیر امور مالی پنجشنه ۱۸ دی ۱۳۹۹ به بوشهر سفر کردند. در راستای سیاست های راهبردی موسسه، دکتر قائدنیا، مهندس آذینی و مهندس نامدار در این سفر از بخش های مختلف پژوهشکده در حوزهای تحقیقاتی، اداری و مالی بازدید و با کارشناسان مربوطه گفتگو داشتند. ایشان و هیئت همراه در روز جمعه از شناورها و ایستگاه های تحقیقاتی بازدید و از نزدیک با فعالیت و مسائل مربوطه مطلع شدند. همچنین  در ایستگاه تحقیقات میگوی عاری از بیماری خلیج فارس، ضمن بازدید زیر ساخت ها، چالش های مربوط را بررسی کردند. به منظور طرح موضوعات متنوع حقوقی پرسنل، برنامه ها و نیازمندی های موجود در بخش های مختلف تحقیقاتی و پشتیبانی، جلسه مشترکی با پرسنل برگزار گردید. در ابتدا دکتر دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده ضمن خوش آمد گویی، برنامه های کلی پژوهشکده در جهت تحقق پژوهش های تخصصی حوزه میگو را معرفی کرد. مهندس سیاح، معاون پشتیبانی پژوهشکده با گزارش اقدامات انجام یافته، همزمان چالش ها و امکانات مورد نیاز تجهیزاتی و پرسنلی را اعلام کرد. دکتر قایدنیا با ابراز خرسندی از جایگاه مناسب پژوهشکده در انجام پژوهش های کاربردی، موفقیت در جلب درآمدهای پژوهشی را فرصت مناسب برای موفقیت های آتی پژوهشکده دانست. در این جلسه علاوه بر وضعیت اشتغال پرسنل رسمی، قراردادی و شرکتی، کمبود نیروهای پژوهش و پشتیبانی در بخش های مختلف، به موضوع بازنشستگی پرسنل نیز پرداخته شد. وضعیت شناورها،  تجهیزات آزمایشگاهی، وسایل نقلیه و ساختمان از جمله موارد مورد بحث دیگر در این جلسه بودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code