به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در مورخه  22 دی 1399 اکیپ کارشناسان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در راستای اجرای طرح یاوران تولید از مزرعه آقای عزیززاده واقع در شهرستان اشنویه بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید دکتر عباس پور و مهندس شیری از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و مهندس کاشخی از مرکز جهاد کشاورزی شهرستان اشنویه به عنوان کارشناس پهنه حضور داشتند. عمده مشکلات مطرح شده از جانب مزرعه دار، استفاده از گونه های غیر اصلاح شده ژنتیکی به عنوان مولد و تخم کشی به دلیل بالا بودن قیمت تخم های وارداتی و افزایش و نوسانات قیمت خوراک ماهی و نارضایتی از کیفیت خوراک ماهی ذکر شد. مشکلات مشاهده شده عدم مدیریت بهداشتی صحیح، پراکندگی در صرف هزینه ها به دلیل ضعف در ثبت و برآورد هزینه ها و عدم وجود پایگاه ثبت داده ها بوده است.
با توجه به شرایط افزایش قیمت تخم چشم زده خارجی، حدالامکان خریداری و استفاده از تخم های چشم زده اصلاح ژنتیک شده داخل کشور، استفاده از چاله ضد عفونی در ورودی سالن تکثیر و کنترل ورود و خروج ماشین آلات و وسایل نقلیه در حین فروش ماهی و همچنین لزوم استفاده از دفتر ثبت داده ها و آمار روزانه از جمله راهکارهای ارائه شده در این بازدید بودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code