به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، در پی گشت دریایی، محققین این مرکز پدیده کشند قرمز توام با کشند سبز را در محدوده دهانه خلیج مشاهده کردند. در این فصل بروز پدیده کشند سبز بر اساس اکولوژی منطقه مرسوم بوده و قبلا محققین این مرکز گزارش آن را با شناسایی نمونه ریز جلبک عامل اعلام کردند اما کشند قرمز با توجه به اینکه جزء کشند های مضر است، می تواند باعث تلفات آبزیان گردد و اثر سوء بر آبزی پروری دریایی به ویژه سیستم پرورش در قفس داشته باشد. بنابراین بررسی و شناسایی گونه ریز جلبکی عامل آن و محدوده توسعه و پراکنش این کشند حایز اهمیت است که توسط محققین و پژوهشگران این مرکز در حال بررسی میدانی و شناسایی گونه ای می باشد. گزارش های واصله از جامعه صیادی مبنی بر گسترش کشند قرمز در محدوده رمین تا پسابندر بوده و تلفات لاک پشت های دریایی نیز در مشاهدات محققین گزارش شده است که بررسی علل و ارتباط این تلفات با کشند ایجاد شده در حال انجام می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code