سه شنبه سی ام دی 1399 

جلسه کمیته صید استان گلستان

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان در جلسه کمیته صید استان شرکت کرد
اخبار مهم سایت | بازدید: 166 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان ، جلسه کمیته صید با حضور معاون پژوهشی مرکز، مدیرکل شیلات، معاون صید، رؤسای مراکز بازسازی ذخایر و نماینده حفاظت منابع در سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد. در این نشست پس از ارائه گزارش عملکرد و اعلام نیاز مولدین هر کارگاه جهت تامین برنامه تولیدی سال 1400- 1399 مقرر شد جهت تامین مولد ماهی کلمه طبق روال سال های گذشته 2 اکیپ از نیروهای معرفی شده توسط مرکز بازسازی کلمه از طریق دام گذاری پیگیری گردد. همچنین کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه از سوی معاونت بازسازی ذخایر سازمان شیلات نگرانی هایی را به وجود آورده که امکان تامین مولد کپور را تحت الشعاع قرار داده است. در این خصوص معاون پژوهشی مرکز با اشاره به تجربه تکثیر طبیعی ماهی کلمه در 2 سال اخیر و اثر سیل در سال گذشته که سبب بازسازی قابل توجه ساختار جمعیت کپور و کلمه شده و نیز محدودیت مالی موجود پیگیری حفاظت محدود یک و نیم کیلومتری منطقه منتهی به مصب را که اسما به عنوان منطقه حفاظت شده محیط زیست می باشد به مدت 45 روز با همکاری سازمان های مرتبط از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل شیلات این منطقه را جهت حمایت از تکثیر طبیعی ماهی کپور لازم دانستند. تا بدین وسیله امکان مهاجرت مولدین کپور در گروه های سنی مختلف زمینه تکثیر طبیعی و بازسازی دخایر فراهم گردد. در پایان نیز مقرر شد جهت تامین برنامه تولیدی ماهی سفید هماهنگی در خصوص انتقال لارو از استان مازندران به گلستان انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code