به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر گل محمدی، مدیر کل دفتر منابع انسانی و نوسازی، مهندس اکبرپور، رئیس اداره جذب اعضای هیئت علمی سازمان و مهندس آذینی، مدیر امور اداری و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ضمن بررسی پرونده های پرسنلی و وضعیت اموراداری مرکز از ظرفیت های پژوهشی_ آزمایشگاهی و کارگاه آبزی پروری مرکز بازدید نمودند. همچنین در جلسه عمومی با پرسنل به سوال های اداری آنان پاسخ داده و مقرارت اداری و بخشنامه ها ی جاری را برای آشنایی بیشتر همکاران تشریح دادند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code