به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی، ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، گفت: مهمترین هدف موسسه برای سال آینده، افزایش ضریب نفوذ دانش در قالب فعالیت های ترویجی و ارتقای سطح همکاری ها و ارتباطات مراکز و پژوهشکده ها برای ایجاد هم افزایی و هم فکری بیشتر، در اولویت قرار می گیرد.
مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور-چابهار
در ادامه، دکتر اژدری، با بیان اینکه در سال جاری، 4 فقره پروژه بنیادی توسط محققان مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور-چابهار، به انجام رسیده است، گفت: در عین حال 6 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج از دیگر دستاوردهای محققان این مرکز به شمار می رود.
راه اندازی آزمایشگاه سایت پرورش میگوی گواتر با همکاری اداره کل شیلات، احیای آزمایشگاه بهداشت و بیماری های مرکز با به کار گیری نیروی متخصص بهداشت آبزیان از اداره کل شیلات در قالب تفاهم نامه همکاری و راه اندازی و بهسازی کارگاه آبزی پروری مرکز از دیگر دستاوردهای مهم مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور محسوب می شود.
رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور چابهار، با اشاره به انعقاد 7 قرارداد و تفاهمنامه با بخش های مختلف در سال جاری، افزود: چاپ 14 مقاله علمی پژوهشی خارجی، انتشار 2 جلد کتاب، چاپ 10 مقاله عمل پژوهشی معتبر داخلی، چاپ 7 مقاله علمی و ترویجی معتبر و یک گزارش تحلیلی از دستاوردهای انتشاراتی این مرکز است.
وی اضافه کرد: حضور در 2 کارگاه بین المللی خارجی و 5 کارگاه آموزشی بین المللی داخلی، از دیگر فعالیت های انجام شده توسط محققان این مرکز جهت ارتقای سطح علمی و دانشی بوده است.
1240 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 19 نفر روز آموزش در قالب برگزاری روز مزرعه، 288 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی و 20 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه، از مهمترین اقدامات ترویجی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور چابهار بود که دکتر اژدری آنها را معرفی کرد.
دکتر اژدری در ارتباط با اولویت های پژوهشی سال آینده، عنوان کرد: مطالعه اکولوژی زیستگاه های شاه میگوی خاردار صخره ای در سواحل استان سیستان و بلوچستان، پایش کیفیت آب ورودی کارگاه های تکثیر آبزیان در محدوده خلیج چابهار، استفاده از عصاره های جلبک های دریایی در غذای لاروی و پرواری میگو و سایر آبزیان، پرورش توام میگو با سایر آبزیان، مطالعه تولید آزمایشگاهی واکسن نوترکیب با پروبیوتیک های بومی و بررسی وضعیت تون ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان ، بخشی از اولویت های پژوهشی در سال 1400 برای مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور است.
در ادامه دکتر بهمنی، ضمن تاکید بر ظرفیت های بی نظیر و بکر منطقه چابهار، در انجام طرح های کلان سایر آبزیان، گفت: لازم است خروجی های پروژه ها در سال آینده به دستاوردهای قابل انتقال در مزارع تولیدی بینجامد. بنابراین اگرچه بخشی از تحقیقات مراکز و پژوهشکده ها در قالب پروژه های بنیادی است، اما اجرای پروژه های دارای خروجی قابل انتقال، اهمیت بسیار بیشتری دارد.
ارتباط بیشتر با مراکز، پژوهشکده ها و دانشگاه های سراسر کشور جهت انجام پروژه های مشترک، توجه به نیازهای جامعه صیادی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای صیادان، تقویت ارتباطات بین المللی، ایجاد بانک ژن برای سایر آبزیان و توجه به توسعه فناوری های جلبک با محوریت مرکز چابهار، از مهمترین مواردی بود که دکتر بهمنی برای سال آینده به دکتر اژدری پیشنهاد داد.
 
 
مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور-یزد
  دکتر قائدی، در گزارش عملکرد مرکز ملی آبزیان آب های شور یزد، گفت: در سال گذشته، 3 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج و یک یافته قابل ترویج از فعالیت های مهم سال جاری این مرکز به شمار می رود.
رئیس مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور یزد، با اشاره به اینکه در سال جاری، 11 مورد قرارداد و تفاهمنامه با بخش خصوصی به انجام رسیده، افزود: چاپ 6 مقاله علمی پژوهشی خارجی و 3 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور است.
وی، برگزاری 2176 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی در سال جاری، 30 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی و 10 نفر روز بازدید در قالب طرح یاوران تولید را از مهمترین اقدامات گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز برشمرد.
این مقام مسئول، بیان کرد: ایجاد باغچه گیاهی آکواپونیک خانگی، حوضچه پرورش ماهی آکواپونیک خانگی و محصولات گیاهی سیستم آکواپونیک سه دستاورد مهم این مرکز محسوب می شود.
دکتر قائدی در پایان، گفت: توسعه تعامل با بخش های خصوصی، تکمیل زیرساخت ها، هدفگذاری و تعیین محورهای مطالعات آینده، توسعه فعالیت های ترویجی اثرگذار و تنظیم پروپوزال های پژوهشی از اولویت های مرکز برای سال آینده محسوب می شود.
در ادامه دکتر بهمنی، با تاکید بر اینکه مسیر توسعه تیلاپیا در کشور، باید مدیریت شده باشد، گفت: باید مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور، به تولید فناورانه روی آورده و با همکاری مرکز یونیدو به ایجاد ارزش افزوده این آبزی همت گمارد.
وی ادامه داد: با توجه به نام مرکز مذکور، لزوم توجه بیشتر به آبزیان مرتبط با آب شور، ضرورت دارد. بنابراین می توان با این تفکر، فعالیت های مرکز را به نحوی موثر، توسعه داد. ضمن اینکه این مرکز با ارتباطات علمی بیشتر با مراکز عملی، عملکرد بهتری در سال آینده خواهد داشت.
 
 
 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور-تنکابن
دکتر نجار لشکری، در ادامه گزارش مبسوطی از فعالیت های مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور-تنکابن ارائه داد و گفت: در سال جاری، یک فقره پروژه بنیادی، 4 فقره پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج، یک فقره پروژه کاربردی فناورانه و 3 فقره یافته قابل ترویج، از مهمترین فعالیت های این مرکز بوده است.
رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، با بیان اینکه 2 فقره قرارداد و تفاهمنامه با دو شرکت بخش خصوصی به انجام رسیده، افزود: 8 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 2 مقاله علمی پژوهشی خارجی، یک جلد کتاب، چاپ سه مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و چاپ 2 مقاله علمی و ترویجی معتبر از دستاوردهای انتشاراتی این مرکز به شمار می رود.
حضور در 8 کنفرانس معتبر بین المللی، انجام یک پروژه مشترک بین المللی، حضور در 10 کارگاه آموزشی بین المللی خارجی و 8 کارگاه بین المللی داخلی، از دستاوردهای دیگر این مرکز بود که دکتر نجار لشکری به آنها اشاره کرد.
دکتر نجار لشکری، ادامه داد: زیست سنجی مولد ماهی آزاد دریای خزر، معاینه مولدین ماهی آزاد دریای خزر، استحصال تخم ماهی آزاد دریای خزر، تولید جیره غذایی بچه ماهی و پیش مولد ماهی آزاد و رهاسازی ماهی آزاد در قفس، بخشی از فعالیت های انجام گرفته در عرصه پژوهشی این مرکز است.
وی در خصوص اولویت های پژوهشی سال 1400 این مرکز، گفت: پایه گذاری بانک ژن زنده  ماهی آزاد دریای خزر، ارزیابی تنوع ژنتیکی مولدین ماهی آزاد مهاجر به رودخانه های مهم حوزه جنوبی دریای خزر، بهگزینی و اصلاح نژاد ماهی آزاد و... از مهمترین پروژه های اولویت دار مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور به شمار می رود.
مشارکت در اجرای 2 طرح ترویجی و 4 سایت الگویی برای بهره برداران، 278 نفر ساعت آموزش، 40 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی، 42 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 91 نفر روز بازدید در قالب طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی این مرکز است که دکتر لشکری آنها را معرفی کرد.
در ادامه، دکتر بهمنی، ضمن تشکر از تلاش های محققان این مرکز و دیگر مجموعه های تابعه، گفت: اجرایی شدن فاز دوم طرح ملی کلان تولید مولدین قزل آلای رنگین کمان عاری از بیماری، فرصت خوبی برای توسعه فعالیت های این مرکز خواهد بود. زیرا پایلوت اصلی این طرح، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور است.
وی با اشاره به لزوم برگزاری نشست در مرکز کلاردشت با حضور دکتر عبدالحی و معاونت های تخصصی موسسه، افزود: تمرکز بر حوزه های جدید ماهیان سردآبی در سال آینده، فر اهم کردن شرایط یک سالن تحقیقاتی مناسب و همکاری بیشتر با دیگر مراکز به ویژه مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، از مهمترین مواردی است که این مرکز می تواند در سال آینده روی آنها تمرکز کند.
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code