به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در ادامه، چهار مرکز دیگر، عملکرد سال جاری مجموعه خود را گزارش دادند.
مرکز تحقيقات ذخايرآبزيان آبهاي داخلي-گرگان
دکتر آقایی مقدم، گزارش عملکرد مرکز تحقيقات ذخايرآبزيان آبهاي داخلي-گرگان را ارائه داد و گفت: طی سال جاری، 7 پروژه بنیادی، 2 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج و 2 پروژه کاربردی فناورانه، در این مرکز انجام گرفته است.
رئیس مرکز تحقيقات ذخايرآبزيان آبهاي داخلي-گرگان، با اشاره به 2 قرارداد و تفاهمنامه با بخش خصوصی منعقد شده، افزود: 2 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 9 مقاله پژوهشی خارجی، چاپ 4 مقاله علمی و پژوهشی معتبر داخلی و یک مقاله علمی ترویجی معتبر از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی این مرکز بوده است.
حضور در 22 کنفرانس بین المللی، نمونه برداری از میگوها و خرچنگ های وحشی کانال آبرسانی اصلی، آماده سازی شخم زدن و تسطیح بستر استخر برای ذخیره سازی، تولید کپور در قفس های سد گلستان و نمونه برداری از آن، بخشی از دستاوردهای شاخص مرکز در سال جاری بود که دکتر آقایی مقدم به آنها اشاره کرد.
وی در ارتباط با فعالیت های ترویجی، بیان کرد: مشارکت در اجرای 2 طرح ترویجی، 74 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 24 نفر روز برنامه روز مزرعه، 50 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی، 50 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی، 5 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 45 نفر روز بازدید محققان در قالب طرح یاوران تولید از اقدامات ترویجی این مرکز به شمار می رود.
در ادامه دکتر بهمنی، ضمن تاکید بر تحقيقات ذخايرآبزيان آبهاي داخلي برای ان مرکز، گفت: اگرچه علاقه مندی به اجرای پروژه های دانشجویی وجود دارد، اما بهتر است این پروژه ها در قالب طرح های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه تعریف شده و حالتی دوطرفه با مرکز داشته باشد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، افزود: لازم است در سال آینده، پروژه ها به سمت کاربردی شدن و رفع مشکلات بخش خصوصی و مرتفع کردن نیازهای بخش اجرایی در استان ، پیش برود.
وی در پایان عنوان کرد: برای سال 1400 باید اولویت های مربوط به این مرکز دیده شود که در این مسیر، همکاری مرکز با دیگر مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه، لازم است. به عنوان مثال، مرکز تحقيقات ذخايرآبزيان آبهاي داخلي-گرگان، می تواند برای توسعه میگوی گمیشان، با محققان پژوهشکده میگوی کشور، همکاری تنگاتنگی داشته باشد.
 
 
مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
دکتر صلاحی، با بیان اینکه 3 فقره پروژه بنیادی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج انجام شده، گفت: یک پروژه کاربردی فناورانه، برگزاری یک کارگاه آموزشی بین المللی داخلی، حضور در 4 کارگاه آموزشی بین المللی خارجی و 9 کارگاه بین المللی داخلی از دیگر دستاوردهای این مرکز به شمار می رود.
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، افزود: 7 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 5 نشریه، چاپ 8 مقاله علمی پژوهشی خارجی، چاپ یک جلد کتاب، چاپ 6 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و چاپ 4 مقاله علمی و ترویجی معتبر، از اقدامات انتشاراتی این مرکز در سال جاری است.
دکتر صلاحی، با اشاره به مشارکت در اجرای 3 طرح ترویجی در راستای فعالیت های ترویج، عنوان کرد: 240 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 1360 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی، 100 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی، 170 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 16 نفر روز بازدید در عرصه طرح یاوران تولید از دیگر دستاوردهای ترویجی این مرکز محسوب می شود.
وی مهمترین اولویت های پژوهشی این مرکز را اینگونه تشریح کرد: مقایسه رشد نتایج حاصل از تلاقی ماهیان قزل آلای رنگین کمان نر ایرانی با ماده ، ایجاد جمعیت پایه  از نژادهای ایرانی قزل آلای رنگین کمان، بهینه سازی انجماد اسپرم ماهی نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان، ارتقای متوسط تولید در واحد سطح با بهره گیری از مکانیزاسیون و...از اقدامات مهم پژوهشی مرکز می باشد.
در ادامه دکتر بهمنی، گفت: خوشبختانه فعالیت های ترویجی بسیار قابل توجهی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج صورت گرفته که جای تقدیر دارد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، افزود: از سال گذشته تلاش های بی وقفه ای برای تجهیز زیرساخت های لازم در مرکز یاسوج انجام شده که امید می رود هرچه زودتر اعتبارات مورد نیاز تامین شود.
وی ادامه داد: در نشستی که با دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان برگزار گردید، مقرر شد کارگروهی جهت پیگیری تامین تجهیزات لازم برای مرکز یاسوج شکل بگیرد تا در این مسیر راهکارها و مراحل تصمیم گیری مشخص شود.
به گفته دکتر بهمنی، پیوستن این مرکز به شبکه آبزی پروری بسیار مهم است؛ همچنین لازم است در اجرای فاز دوم طرح کلان ملی SPF توجه ویژه ای به مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج شود.  
 
 
  مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه
در ادامه دکتر نکویی فرد، با اشاره به اینکه در سال جاری، 2 پروژه بنیادی در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور انجام شده، گفت: اجرای 8 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج، 2 پروژه کاربردی فناورانه و 5 یافته قابل ترویج، از مهمترین دستاوردهای این مرکز است.
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیا کشور، افزود: 7 فقره گزارش نهایی، چاپ 5 مقاله علمی پژوهشی خارجی، چاپ چندین مقاله علمی ترویجی و علمی پژوهشی داخلی و چاپ یک جلد کتاب، از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی این مرکز به شمار می رود.
انجام آزمایشات تجربی ناپلی گارد، ایجاد سیست آرتمیا در مرکز، تعیین هویت ژنتیکی آرتمیا اورمیانا دریاچه ارومیه، پرورش ماهی کپور به پیشنهاد نتایج تحقیق در سد حسنلوی نقده، نمونه برداری از دریاچه ارومیه، ارزیابی شفافیت آب دریاچه میقان اراک و نمونه برداری از آن بخشی از دستاوردهای شاخص این مجموعه است.
دکتر نکویی فرد، در ارتباط با عملکرد گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز، عنوان کرد: 44 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 109 نفر روز برنامه روز مزرعه، 287 نفر روز برگزاری کارگاه آموزشی، 74 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی، 34 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه، چندین نشست تخصصی ترویجی با اتحادیه ها و 13 نفر روز بازدید در قالب فعالیت محققان معین شیلاتی در طرح یاوران تولید، از ارزنده ترین اقدامات ترویجی این مرکز محسوب می شود.
شناسایی آب های غیرمتعارف و مناطق مستعد تولید آرتمیا در کشور، بررسی امکان رهاسازی شاه میگوی آب شیرین در دریاچه های پشت سد با کاربری کشاورزی، ایجاد پایلوت مولدین قزل آلای رنگین کمان با نتاج تمام ماده قابل رقابت با تخم های وارداتی و پرورش تجاری آرتمیا در سیستم گلخانه ای، بخشی از پروژه های پیشنهادی دکتر نکویی فرد برای سال 1400 بود.
وی در ادامه 16 پروژه پیشنهادی را نیز معرفی کرد که مرکز تحقیقات آرتمیای کشور می تواند به صورت مشترک با دیگر پژوهشکده ها و مراکز تابعه موسسه به مرحله اجرا برساند.
سپس دکتر بهمنی، در ارتباط با فعالیت های مرکز ارومیه در سال آینده، گفت: امید است فعالیت در حوزه آرتمیا و غذای زنده، تقویت همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور، فعال سازی کارگاه فسندوز با رعایت قوانین و مقررات موجود و برقراری ارتباط و همکاری با کشورهای آذربایجان و ترکیه با هماهنگی بخش روابط بین الملل، از مهمترین اقداماتی است که مرکز تحقیقات آرتمیای کشور می تواند در سال 1400 به آنها پرداخته شود.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تاکید کرد: مرکز ارومیه می تواند در شبکه آبزی پروری، نقش موثری در حوزه تامین و پژوهش غذای زنده حتی در عرصه جنوبی کشور ایفا کند.
 
   
مرکز ملی فرآوری آبزیان-یونیدو
سپس دکتر جلیلی، در گزارش عملکرد مرکز ملی فرآوری آبزیان- یونیدو، گفت: یک فقره پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج، 2 فقره پروژه کاربردی فناورانه و 5 یافته قابل ترویج، در کارنامه فعالیت های سال جاری مرکز ملی فرآوری آبزیان-یونیدو به ثبت رسید.
رئیس مرکز ملی فرآوری آبزیان-یونیدو، افزود: تولید ژلاتین از فرآورده های جانبی آبزیان، فناوری استفاده از ضایعات ماهی در تولید فرآورده های با ارزش افزوده و ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو از مهمترین یافته هایی هستند که قابلیت ترویج داشتند.
چاپ دو جلد کتاب، چاپ 4 مقاله علمی و پژوهشی معتبر داخلی، چاپ 5 مقاله علمی ترویجی معتبر و چاپ یک مقاله علمی پژوهشی خارجی، از برجسته ترین فعالیت های انتشاراتی مرکز محسوب می شود.
3 هزار نفر ساعت آموزش بهره برداران، 120 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی و 80 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه از مهمترین فعالیت های ترویجی این مرکز بود که دکتر جلیلی به آنها اشاره کرد.
وی بخشی از مهمترین اولویت های پژوهشی این مرکز برای سال آینده را اینچنین عنوان کرد: دستیابی به دانش فنی تولید کنسرو تون فراسودمند، تولید پایلوت ژلاتین ماهی از پسماندهای فرآوری آبزیان، دستیابی به دانش فنی تولید نوشیدنی های فراسودمند با استفاده از کلاژن حاصل از پوست و استخوان کپور نقره ای، تولید محصولات با ارزش افزوده از صدف خوراکی، بررسی استفاده از پوست ماهی تیلاپیا برای مصارف پزشکی، روش های سریع ارزیابی کیفیت آبزیان و ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبزیان.
در ادامه، دکتر بهمنی، با اشاره به اهمیت مرکز یونیدو، گفت: بحث فرآوری آبزیان، یکی از اهداف غایی تحقیقات شیلاتی است. زیرا در نهایت منجر به افزایش مصرف سرانه آبزیان در کشور خواهد شد.
افزایش مشارکت با بخش خصوصی، راه اندازی شورای راهبری فرآوری آبزیان، همکاری با مراکز علمی، دانشگاه ها و کارخانه های بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران در فر آوری آبزیان، از مهمترین پیشنهادات دکتر بهمنی برای این مرکز بود.
وی در پایان، افزود: با توجه به ایجاد شبکه آبزی پروری، انتظار می رود در سال آینده، شبکه فرآوری آبزیان نیز با محوریت آن مرکز شکل بگیرد. همچنین پیشنهاد می شود برای برگزاری دوره های آموزشی ترویجی فرآوری آبزیان، برنامه ای برای سال آینده تدوین شود.
 
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code