شنبه نهم اسفند 1399 

نمونه برداری از دریاچه ارومیه

کارشناسان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از دریاچه ارومیه نمونه برداری کردند
اخبار مهم سایت | بازدید: 121 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، جهت نمونه برداری از ایستگاه های تعیین شده دریاچه ارومیه، تیم نمونه بردار به دریاچه عزیمت نموده و نمونه برداری از دریاچه را در بهمن ماه انجام دادند. این نمونه برداری بخشی از نمونه برداری ماهانه از دریاچه است که برای تعیین عوامل زیستی و غیر زیستی مهم دریاچه به صورت مرتب انجام می گیرد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه های مرکز از نظر ترکیب جمعیتی آرتمیا، فیتوپلانکتون ها، شوری، اسیدیته، شفافیت و هدایت الکتریکی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code