به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در این نشست پیرامون مسائل و مشکلات صیادی از جمله گسترش صید غیر مجاز، مشارکت بیشتر صیادان از جمله اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صیادی در تصمیم گیری‌های مربوط به مدیریت ماهیگیری در آبهای استان سیستان و بلوچستان بحث و تبادل نظر شد، دکتر بهمنی، رئیس موسسه همکاری نزدیک با صیادان و بهره بردارن از جمله تعاونی ها و اتحادیه‌های صیادی را جزء سیاست‌های اصلی موسسه اعلام کردند، و بیان کردند، با مشارکت صیادان در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و اجرای ضوابط و مقررات از تدوین تا اجرا، خواهیم توانست موفقیت مطلوب را حاصل کنیم، آقای دلیری، مدیر عامل تعاونی خدمات صیادی 6517 هوتک، ضمن استقبال از پیشنهادات رئیس موسسه، راه رسیدن به این موضوع را ارتباط بیشتر با محققین، بهره برداران و استفاده از نقطه نظرات آنان در تدوین و اجرای دستورالعمل های فنی برای برداشت از منابع آبزی دانستند، در این راستا مقرر شد، که وی ارتباط بیشتر صیادان و ذینفعان صید و صیادی با مرکز تحقیقاتی آبهای دور_ چابهار را تسهیل کنند و زمینه‌های همکاری‌های بیشتر صیادان با مرکز مزبور را فراهم کنند. در این جلسه ادامه نشست‌های فی مابین برای درک و فهم مشترک از مسائل، مشکلات و معضلات مدیریت صید و صیادی مورد تأکید قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code