به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان، سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی فیتو شیمیائی برگ گیاه سنبل آبی" مورخ 3 مرداد 1400 به صورت وبینار در سالن کنفرانس پژوهشکده توسط دکتر رودابه روفچائی از محققین این پژوهشکده ارائه گردید. در این وبینار که جمعی از همکاران محیط زیست نیز شرکت داشتن ضرورت مطالعه بر روی متابولیت های ثانویه و بررسی فیتوشیمی گیاهان به عنوان محرک های پیش برنده طبیعی رشد (NGP) بیان شد. با توجه به تغییرات کمی و کیفی این گروه از مواد زیستی بر حسب تغییرات جغرافیائی و محیطی، آنالیز فیتوشیمیایی گروه فنلها موجود در عصاره این گیاه صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که عصاره های استحصالی مقادیر قابل توجهی از گروه های اساسی ترکیبات فنلی را دارا بوده و دو فلاونوئید نیز برای اولین بار در شناسنامه فیتوشیمی برگ این گیاه معرفی گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code