دوشنبه یازدهم مرداد 1400 

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری

سخنرانی علمی با عنوان "ارزيابی خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی پپتيدهای زيست فعال استخراج شده از پوست ماهی قزل آلای رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)" در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 417 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، سخنرانی علمی با عنوان " ارزيابی خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی پپتيدهای زيست فعال استخراج شده از پوست ماهی قزل آلای رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) " توسط خانم دکتر یعقوب زاده به صورت وبینار برگزار شد.
چکیده سخنرانی به شرح زیر است:
پپتیدهای زیست فعال به آن دسته از پروتئین هایی اطلاق می شود که در ساختار مولکولی خود دارای 2 تا 20 اسیدآمینه بوده و به واسطه داشتن فعالیت های بیولوژیکی مفید و همچنین تاثیرات مثبت بر سلامت انسان، حائز اهمیت می باشند. تحقیق حاضر با هدف استخراج و خالص سازی پپتیدهای زیست فعال از پوست قزل آلای رنگین کمان به منظور ارزيابی خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی پپتيدهای استخراج شده در شرایط آزمایشگاهی بوده است. پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان  با استفاده از آنزیم های آلکالاز و فلاورزایم، هیدرولیز شده و از طريق اولترافیلتراسیون غشایی پروتئین های هیدرولیز شده کمتر از 3 کیلو دالتون جداسازی شده و خواص  آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی آن بررسی گردید. خاصیت آنتی باکتریال به روش های انتشار دیسک، انتشارچاهک و روش رقیق سازی انجام شد و فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آزمون های قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیا کنندگی یون آهن (III) در سه غلظت 200، 500 وppm 800 محاسبه شد. نتایج نشان داد پروتئین هیدرولیز شده  توسط آنزیم های آلکالاز و فلاورزایم قادر به مهار رشد (حداقل غلظت مهارکنندگی MIC) باکتری های سودوموناس آئروجینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس نبودند ولی قدرت مهار رادیکال DPPH پروتئین هیدرولیز شده با آلکالاز به طور معنی داری بیشتر از پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم بود (0/05>p). اما پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم قدرت احیا کنندگی بالاتری نسبت به پروتئین هیدرولیز شده با آلکالاز داشت (0/05>p). پروتئین های هیدرولیز شده کمتر از 3 کیلو دالتون پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان  قادر به مهار رشد باکتری ها نبودند ولی می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در مواد غذایی استفاده شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code