به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به ریاست حسن خیریانپور - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با حضور اعضا در محل سالن شماره یک استانداری برگزار گردید.
در این جلسه، مراتب اعتراض فعالین خاویاری مازندران در خصوص عدم شمولیت معافیت آب بهاء و حق اشتراک جهت فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور با میزان شوری بیش از 10 گرم بر لیتر- به استناد تبصره 2 ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از بهره برداری از منابع آبزی پروری، مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهادات پژوهشکده در جلسه مطرح و بررسی شد:
1-اندازه گیری شوری آب به وسیله سازمان آب منطقه ای مازندران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مرکز تحقیقات مطالعات دریای خزر به صورت همزمان و در هر ماه انجام گیرد (در صورت اختلاف در میزان شوری پس از بررسی استاندارد، سازمان متعمد دیگری نیز در نظر گرفته شود)
2-مکان نمونه برداری از دهانه و نزدیک پمپاژ آب به درون سوله ها (شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری قره برون) صورت پذیرد.
3- با توجه به نوسانات شوری نوار ساحلی و تجربیات این پژوهشکده شایسته است شوری آب دریا در عمق 10 متر روبروی حوضچه انجام گیرد.
4-در نظر گرفتن متوسط سالیانه برای بررسی میزان شوری به نظر منطقی ترمی باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code