به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه اقتصادی اجتماعی حوزه شیلات با محوریت پرورش ماهی در قفس و با حضوررئیس، معاونین و مدیران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، معاونین و مجری توسعه پرورش ماهی در قفس سازمان شیلات ایران، سرپرست دفترامور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کارشناسان، متولیان و نمایندگان بخش خصوصی، به صورت وبیناری و با عاملیت موسسه برگزار شد.
در این جلسه، دکتر فیض بخش، گزارشی تحلیلی در ارتباط با پرسشنامه اقتصاد و بازار آبزیان ارائه داد و گفت: ذخایر آبزیان، بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده هستند که قابلیت پایداری دارند و تاثیر زیادی در راستای تامین غذای انسان ها داشته اند. با این حال، قیمت متوسط واقعی آبزیان طی سال های اخیر کاهش پیدا کرده است.
وی توضیحاتی را درباره مسائل اقتصادی در حوزه آبزی پروری و صیادی، ارائه داد و در نهایت اهداف تهیه پرسشنامه تحلیلی و تحقیقی را تشریح کرد.
در ادامه مهندس نیری مدیر عامل شرکت کاسپین ژیک صنعت، درباره فرصت ها و چالش های آبزی پروری در دریا با نگاه اقتصادی اجتماعی، سخنرانی کرد. وی پایداری منابع طبیعی را منوط به ارتباط موثر بین سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست دانست و افزود که باید تعادل بین این سه بخش، برقرار باشد.
وی پس از اعلام آماری از تعداد شاغلین جهان در صیادی و آبزی پروری، به تشریح اشتغال و درآمد این حوزه پرداخت و ادامه داد: از حدود 60 میلیون نفر، یک سوم به فعالیت پرورش مشغول هستند و دو سوم نیز در بخش صیادی کار می کنند که این نسبت به نفع بخش پرورشی، در حال تغییر است. البته 14 درصد از این تعداد را زنان تشکیل می دهند.
کمبود زیرساخت ها، کمبودهای سخت افزاری و نرم افزای، از جمله مسائل مهم دیگری بود که مهندس نیری به آنها اشاره کرد.
سپس مهندس یوسفی، مدیرعامل بزرگترین مجموعه پرورش ماهی در قفس در جنوب کشور (نیکسا)، ضمن قدردانی از دکتر بهمنی به دلیل پیگیری موضوع پرورش ماهی در قفس و نیز همسو کردن پژوهشکده ها و مراکز جنوبی برای تحقیقات موثر در این حوزه، گفت: به نظر می رسد در این جلسات، حضور نماینده سازمان دامپزشکی نیز برای بهبود روند کارها لازم است.
وی با اشاره به اینکه صنعت پرورش ماهی در قفس می تواند یک صنعت راه گشا در بخش شیلات باشد، گفت: خوشبختانه جایگاه ماهی سی بس در بازار در حال رونق گرفتن است. بنابراین بستر فراهم شده جهت توسعه و حتی صادرات این ماهی، فرصت مناسبی را به وجود آورده که جلساتی اینچنینی، می تواند مسیر را برای همگان روشن کند.
در ادامه، دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با بیان اینکه  اگرچه محققان شیلاتی توانسته اند تاکنون به دستاوردهای قابل توجهی دست یابند، اما همچنان چالش هایی وجود دارد که متولیان امر می توانند با عزمی راسخ آنها را حل کنند. وی معتقد است که باید نقشه راهی منسجم در زمینه های اقتصادی اجتماعی قفس، تدوین گردیده و در این مسیر نقش تحقیقات و ترویج نیز در حوزه مذکور به شکلی پررنگ دیده شود.
سپس مهندس ایزدی، از سازمان شیلات ایران، پس از ارائه گزارشی درباره چالش ها و وضعیت موجود در تولید آبزیان، یکی از روش های پراهمیت آبزی پروری، پرورش ماهی در قفس های دریایی است.
وی گفت: در این صنعت، تاکنون 480 هزار تن درخواست مردمی برای شروع فعالیت داشته ایم و 175 هزار تن نیز پروانه تاسیس صادر شده است. این در حالی است که میزان تولید در سال 1399 به کمتر از 13 هزار تن می رسد.
نیازهای فناورانه، راهکارهای چالش های اقتصادی اجتماعی و اهمیت سیاست های تشویقی به منظور سوق دادن جوامع محلی به سمت آبزی پروری پایدار از دیگر نکات مهمی بود که مهندس ایزدی آنها را تشریح کرد.  وی اضافه کرد :از جمله راهکارهای توسعه پرورش ماهی در قفس نیز به تولید بچه ماهی در داخل کشور، ارائه تسهیلات، حذف قوانین دست و پاگیر، اصلاح نژاد و پرورش و اهلی سازی گونه های بومی نظیر راشگو و هامور و ایجاد سامانه فروش ماهیان پرورشی قفس است. دکتر تقوی، در ادامه پیشنهاد داد که پرورش گیاهان دریایی و صدف خوراکی در کنار پرورش ماهی در قفس، در دستور کار قرار بگیرد.
در پایان، شرکت کنندگان نظرات و پیشنهادات خود را عنوان کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code