به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، کتاب " میکروب‌شناسی ماهی و غذاهای دریایی " به ترجمه مهندس افشین فهیم منتشر شد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است...
ماهی و غذاهای دریایی منبع اصلی پروتئین حیوانی در رژیم غذایی به شمار می‌روند. به دلیل سلامتی آنها و مزیت‌های گوشت ماهی نسبت به گوشت قرمز، مصرف ماهی و غذاهای دریایی افزایش یافته است. با توجه به صید ماهیان از دریاها، رودخانه ها و دریاچه ها می توانند دچار آلودگی گردند و اغلب آلودگی نیز از منابع انسانی و حیوانی است، زمینه آن ‌را دارند که باعث انتقال میکروارگانیسم های پاتوژن (بیماریزا) و سموم گردند. ناحیه جغرافیایی، فصل و گونه ماهیان چه پلاژیک (سطح زی) و چه ماهیان عمق زی، در تعداد و انواع میکروارگانیسم ها بسیار با اهمیت می باشد. عفونت های مرتبط با غذاهای دریایی توسط انواع باکتری ها، ویروس ها و انگل ها ایجاد می شود، این گروه متنوع از عوامل بیماری زا منجر به طیف گسترده ای ازسندرم های بالینی می‌گردند که هرکدام منحصر به فرد هستند، برخی از انواع غذاهای دریایی به دلیل ماهیت ذاتی خطرناکتر از سایر انواع می باشند. لذا بررسی این نقاط مشکل ساز که متکی بر نظارت بر عفونت های مرتبط با غذاهای دریایی است می تواند منجر به تحقیقات هدفمند و کمک به کنترل آلودگی های مرتبط با ماهی و غذاهای دریایی گردد و خطر بیماری های مرتبط با غذاهای دریایی را کاهش دهد. در این کتاب به بررسی انواع میکروارگانیسم ها و عوامل مرتبط با آلودگی ماهی و غذاهای دریایی و کنترل و روش های پایش آلودگی پرداخته شده است. کتاب راهنمای میکروبیولوژی ماهی و غذاهای دریایی مشتمل بر میکروب شناسی هفت نوع محصول مختلف شامل ماهی خام منجمد و سرد شده، ماهی آماده شده سرد و منجمد، نرم تنان صدف دار، سخت پوستان، ماهی عمل آوری شده ، ماهی دودی، ماهی خشک و ماهی تخمیر شده، سموم ماهیان‌ و نرم تنان صدف دار می‌باشد. چاپ دوم این کتاب شامل مروری کلی بر مطالب می باشد. تغییرات کلیدی این نسخه تغییرات مقررات اخیر مربوط به بهداشت مواد غذایی و معیارهای میکروبیولوژیکی برای مواد غذایی است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code