شنبه بیستم شهریور 1400 

بازدید از مزرعه پروش ماهیان سردآبی

کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، در اجرای طرح یاوران تولید از مزرعه پرورشی ماهیان قزل آلای دکتر حشمتی واقع درفاضل آباد استان گلستان بازدید کردند
اخبار مهم سایت | بازدید: 434 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، دکتر حسینی، رئیس بخش ارزیابی ذخایر به همراه کارشناسان در اجرای طرح یاوران تولید از مزرعه پرورشی ماهیان قزل آلای دکتر حشمتی واقع در فاضل آباد استان گلستان، از قسمت های مختلف مزرعه بازدید کردند. نکاتی در ارتباط با مدیریت پرورش و تغذیه به مدیریت مزرعه داده شد و راهنمایی های لازم انجام گردید. همچنین با توجه به عدم رعایت حفظ امنیت زیستی در مزرعه مقرر شد پروتکل حفظ امنیت زیستی مزرعه تهیه و به صورت مکتوب در اختیار ایشان قرار گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code