به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، سومین جلسه شورای پژوهشی به منظور بحث و بررسی دوره های آموزشی پیشنهادی بخش های تحقیقاتی با حضور رئیس، معاونین و اعضای شورای پژوهشی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر انستیتو برگزار شد. دکتر محسنی، معاون پژوهش و فناوری انستیتو با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع آمایش سرزمین در آبزی پروری ماهیان خاویاری و آسیب شناسی این صنعت، نسبت به تهیه بسته های مناسبی از این موضوعات توسط بخش های تحقیقاتی تاکید کردند. ایشان همچنین افزودند ضرورت دارد محققین انستیتو نسبت به تدوین و ارائه مقالات ترویجی تلاش بیشتری داشته باشند تا پشتیبان مناسبی برای صنعت آبزی پروری بوده تا رنکینگ این مجله ارتقاء یابد. وی همچنین نسبت به ارائه سخنرانی های علمی توسط محققین انستیتو تاکید نمودند. در این جلسه عناوین، سرفصل ها، اهداف برگزاری و فراگیران پیشنهادی شش دوره آموزشی که توسط کارشناسان و مدیران بخش های تحقیقاتی تدوین و طرح ریزی شده بود توسط معاونت پژوهشی انستیتو ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا در صورت تایید اعضای شورای پژوهشی جهت تصویب و اخذ کد مصوب به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارسال گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code