پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بندرعباس
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال جاری را ارائه کرد. دکتر مرتضوی، گفت: 11 مورد پروژه کاربردی توسعه ای و فناورانه، 9 مورد پروژه بنیادی و 12 مورد مقالات علمی پژوهشی خارجی، 2 فقره طرح خاص و یک فقره طرح غیرخاص، از دستاوردهای این پژوهشکده است.
دکتر مرتضوی، حضور در کنفرانس و کارگاه آموزشی بین المللی توسط همکاران پژوهشکده را از جمله فعالیت های پژوهشکده در 6 ماه گذشته دانست و گفت: 25 قطعه بچه ماهی سوکلا و 30 هزار بچه میگوی وانامی از تولید و تکثیر هسته های اولیه آبزیان در این پژوهشکده به شمار می رود.
وی، پروژه ها و طرح های اجرایی بخش اکولوژی، زیست فناوری، ارزیابی ذخایر و آبزی پروری را عنوان و برای هر کدام توضیحات لازم را عنوان کرد.
دکتر مرتضوی، برگزاری 23 نفر روز طرح ترویجی در قالب روز مزرعه و 20 نفر روز بازدید در بخش یاوران تولید را از مهمترین فعالیت های بخش ترویج دانست و در ادامه، اولویت های پژوهشی 1400 را توضیح داد.
در ادامه دکتر بهمنی، گفت: در حوزه صید و صیادی گزارشی تحلیلی در دستور کار قرار بگیرد، حتی نشستی با سازمان شیلات برگزار شود تا این گونه گزارش ها مورد تایید بخش اجرا هم قرار بگیرد. برای مطالعات آلودگی خلیج فارس و دریای عمان و سیستم پایش آنلاین، ارائه گزارش هر 6 ماه یکبار می تواند در راستای سیاستگذاری زمینه های مختلف بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: ارتباطات بین الملل پژوهشکده با کشورهای خلیج فارس و دریای عمان، بسیار ضروری است و حداقل به صورت وبینار این ارتباط صورت گیرد. همچنین اگرچه کارهای خوب در مورد ماهی سوکلا و صدف انجام شده اما مهمتر از آن این است که به نتیجه مطلوب برسد. پیشنهاد می شود با کمک سایر پژوهشکده ها به ویژه مرکز تحقیقات فرآوری آبزیان و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بحث صدف را پیش برده و اتاق فکر منسجم تشکیل گردد.
در پایان معاونان موسسه، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند فعالیت های پژوهشکده عنوان کردند و از زحمات همکاران در آن پژوهشکده قدردانی کردند.
پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر
در ادامه، رئیس پژوهشکده میگوی کشور، در گزارش عملکرد خود، عنوان کرد: 3 مورد پروژه بنیادی، 5 مورد کاربردی توسعه ای ، یک مورد کاربردی فناورانه و یک مورد فناوری قابل تجاری، ازدستاوردهای شاخص پژوهشی و فناوری این پژوهشکده است.
دکتر دشتیان نسب، افزود: 6 گزارش نهایی دارای شماره فروست، 11 مقاله علمی پژوهشی خارجی و 2 مقاله علمی ترویجی از دستاوردهای بخش انتشارات پژوهشکده میگوی کشور به شمار می رود.
8 مورد حضور در کنفرانس های معتبر بین المللی، یک مورد برگزاری کنفرانس بین المللی و یک مورد عقد تفاهمنامه و قرارداد بین المللی، از جمله تعاملات بین الملل این پژوهشکده است که دکتر دشتیان نسب به آنها اشاره کرد.
وی، تولید 100 هزار بچه میگو را از مهمترین تولید هسته های اولیه آبزیان دانست و پس از آن عمده مشکلات پژوهشی در مجموعه تابعه را نام برد.
دکتر دشتیان نسب، پروژه های مختلف اجرایی توسط محققان این پژوهشکده را توضیح داد و در ادامه مهمترین اولویت های پژوهشی در سال جاری را معرفی کرد.
یک هزار و 452 نفر ساعت آموزش بهره برداران، بیش از 2 هزار و 970 نفر ساعت برگزاری کارگاه آموزشی، 31 نفر روز آموزش انتقال یافته های تحقیقاتی، 55 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 25 نفر روز بازدید در قالب طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویج و انتقال یافته های علمی پژوهشکده در راستای سخنان دکتر دشتیان نسب محسوب می شود.
دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه، در ادامه گفت: لازمست هرچه زودتر نسبت بارگزاری اسناد پروژه ها در سامانه مربوطه اقدام شود. خوشبختانه قسمت اعظم اعتبارات پروژه ها نیز به موقع پرداخت شده است. توقع از پژوهشکده میگوی کشور این است که حداقل تا پایان سال، 2 دستاورد قابل رونمایی ارائه گردد.
دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه نیز، ضمن قدردانی از فعالیت های پژوهشکده، با اشاره به اینکه تکثیر در زمینه SPF میگو باید ادامه یابد، عنوان کرد: اخذ سند تک برگ مزرعه حله، فعال سازی شناور پژوهش یک و ارتقای آزمایشگاه ها از جمله کارهای ارزشمندی است که همکاران پژوهشکده انجام دادند.
سپس دکتر بهمنی، گفت: در ارتباط با ورود یک گونه جدید میگو باید تمام ارزیابی ها صورت گیرد و پیش بینی ها انجام شود و قبل از ورود این گونه لازم است نشستی با سازمان شیلات و اتحادیه مربوطه داشته باشیم.
این مقام مسئول، ادامه داد: باید مانند فناوری پروبیوتیک، دانش فنی میگوی SPF نیز به بخش خصوصی منتقل شود زیرا پژوهشکده به هیچ عنوان به دنبال انحصار در این زمینه نیست. همچنین ایفای نقش محوری پژوهشکده میگوی کشور در ارتباط با صنعت میگو در تمام استان ها باید مدنظر قرار گیرد. توسعه میگو در منطقه گمیشان نیز یکی از همین موارد است.
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور-اهواز
رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، در گزارش عملکرد 6 ماهه نخست امسال، گفت: 6 پروژه بنیادی، 4 پروژه کاربردی توسعه ای و یک پروژه کابردی فناورانه، از جمله دستاوردهای این پژوهشکده است.
2 فقره گزارش نهایی فروست دار، 3 مقاله علمی پژوهشی خارجی و یک مقاله علمی ترویجی، از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی پژوهشکده به شمار می رود که دکتر هوشمند به آنها اشاره کرد.
وی، با اشاره به اینکه یک مورد حضور در کنفرانس های معتبر بین المللی توسط همکاران این پژوهشکده به ثبت رسیده است، افزود: تولید 300 هزار قطعه بچه ماهی کپور، در قالب تولید و تکثیر هسته ای اولیه آبزیان صورت گرفته است.
دکتر هوشمند، پس از توضیح پروژه های مختلف اجرایی در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مشکلات پژوهشی را مطرح کرد و گفت: 120 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 368 نفر ساعت برگزاری کارگاه های آموزشی و 8 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه، عملکرد گروه ترویج و انتقال یافته های علمی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور است.
امکان سنجی تولید انواع واکسن های کشته باکتریایی ویبریوزیس- استرپتوکوکوزیس در ماهی سی باس آسیایی پرورشی، جداسازی  و شناسایی گونه های دخیل در سپتی سمی باکتریایی ماهیان دریایی، تهیه و بررسی اثربخشی واکسن های موتووالان، دی والان و پلی والان در ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی، اصلاح نژاد ماهی کپور معمولی و تشکیل بانک ژن این ماهی از مهمترین پروژه های اجرایی پژوهشکده به شمار می رود که توسط دکتر هوشمند تشریح شد.
دکتر خدامی به نیابت از دکتر حافظیه، گفت: در بروندادهایی که امسال از پژوهشکده انتظار داریم، یک برونداد قابل تجاری در بخش ترویج است. در طرح اصلاح نژاد کپور نیز حدود نیمی از اعتبارات پرداخت شده و از بین 16 اولویت طرح و پروژه پژوهشکده تنها 5 مورد وارد سامانه شده است.
دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، ضمن تشکر از زحمات پژوهشکده در مستند سازی شیبان، توضیحاتی را در ارتباط با تامین نیروی انسانی پژوهشکده ارائه داد.
دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه نیز در ارتباط با فعالیت های ترویجی پژوهشکده ها و مراکز، توضیحاتی را ارائه داد.
سپس دکتر بهمنی، عنوان کرد: انتظار از پژوهشکده این است که نمود بیشتر آن مجموعه در سطح ملی را شاهد باشیم مانند ماهیان دریایی. البته تلاش هایی صورت گرفته اما نتیجه و برونداد این فعالیت ها بسیار مهم است. بحث اطلاع رسانی دستاوردهایی که می توان در قالب خبر، کلیپ یا پادکست صوتی منتشر کرد باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: پژوهشکده می تواند همکاری بسیار موثری با مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور یزد داشته باشد. ارتباط با کشورهایی مانند عراق و کویت طی 6 ماه دوم در قالب همکاری مشترک پیگیری شود. همچنین شناسایی و ارزیابی وضعیت تیلاپیای مهاجم در استان خوزستان مطالعه شود که می توان آن را در قالب همکاری مشترک با دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی انجام داد.
دکتر بهمنی اضافه کرد: با توجه به منابع آبی و زیرساخت های مطلوبی که در استان خوزستان وجود دارد انتظار می رود رایزنی ها با متولیان بخش در راستای ارتقای بهره وری انجام شود. در ارتباط با راه اندازی شناور کاوش نیز لازم است پیگیری هایی صورت بگیرد و بهتر است این شناور به استان سیستان و بلوچستان منتقل شود تا بتواند موثرتر عمل کند.
وی تاکید کرد: اطلاعات به دست آمده از مطالعات روی گونه های مختلف آبزی، مانند کپور هندی، سی باس و کپور تاتا با دیگر پژوهشکده ها و مراکز به اشتراک گذشته شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code