مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در روز دوم گزارش عملکرد مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه نوبت به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور رسید. رئیس این مرکز با اشاره به اینکه تاکنون یک طرح خاص در فهرست دستاوردهای پژوهشی این مرکز ثبت شده، گفت: 2 مورد پروژه بنیادی، 6 مورد پروژه کاربردی توسعه ای ویک فناوری قابل تجاری از دیگر دستاوردهای همکاران مرکز، در نیمه نخست سال جاری است.
اخذ 3 فروست برای گزارش نهایی، چاپ یک مقاله علمی پژوهشی خارجی و چاپ یک کتاب معتبر داخلی از دستاوردهای انتشاراتی این مرکز محسوب می شود که دکتر نکویی فرد به آنها اشاره کرد.
وی با بیان اینکه 200 کیلوگرم هسته اولیه آبزیان با شاخص بچه میگو در مرکز تولید شده، عنوان کرد: بررسی کارایی مکانیزاسیون در استخرهای دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی، ایجاد بانک سیست جمعیت های مختلف آرتمیای کشور و پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه و تعیین ارتباط با پارامترهای اکولوژیک از مهمترین پروژه های مرکز تحقیقات آرتمیای کشور هستند.
دکتر نکویی فرد، گفت: 60 نفر روز آموزش در قالب برنامه روز مزرعه و 50 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی از دستاوردهای گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز محسوب می شود.
در ادامه دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، پس از توضیحاتی در ارتباط با ثبت پروژه ها در سامانه و اخذ فروست، گفت: از 10 اولویت تعیین شده برای آن مرکز تاکنون 4 مورد آن در سامانه ثبت شده است.
وی افزود: بهره برداری از دانش سرباز نخبه، منع قانونی ندارد، البته بهتر است که این افراد، در مراکز و پژوهشکده های استانی خدمت کنند. تاکنون حدود 6 پروژه برای سرباز نخبه ها تعریف شده است.
دکتر بهمنی، در این ارتباط تاکید کرد: روسای مراکز باید فضا را به سمتی هدایت کنند که همکاران برای فعالیت های تحقیقاتی، تشویق و ترغیب شوند. همچنین مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، نقشی ملی در این زمینه دارد. به عنوان مثال، اگر در استان فارس پتانسیل تحقیقات در حیطه آرتمیا را دارد، آن مرکز باید ورود کند.
وی افزود: بیش از 70 درصد در اولویت های سال 1400 آن مرکز، خرچنگ دراز آب شیرین است. پیشنهاد می شود این فعالیت را با همکاری دیگر مراکز که سابقه پژوهش را در این زمینه دارند، پیش برد. مرکز آرتمیا به شبکه آبزی پروری کشور پیوسته و می تواند از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
 
مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار
رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، تعداد پروژه های بنیادی را 4 مورد، پروژه های کاربردی توسعه ای را 3 مورد و فناوری قابل تجاری را یک مورد برای مرکز متبوع خود اعلام کرد.
دکتر اژدری، افزود: 3 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 8 مقاله علمی پژوهشی خارجی و چاپ دو جلد کتاب معتبر داخلی از دستاوردهای انتشاراتی این مرکز است.
یک مورد عقد تفاهمنامه و قرارداد بین المللی، 3 مورد حضور در کنفرانس های معتبر بین المللی و یک مورد ارتباط با سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی، از مهمترین فعالیت های ارتباطی همکاران مرکز چابهار است که دکتر اژدری به آنها اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تولید هزار قطعه کفال خاکستری از فعالیت های مرکز در زمینه تولید و تکثیر هسته اولیه آبزیان مرکز بوده است، عنوان کرد: برگزاری 156 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی، عملکرد گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز محسوب می شود.
دکتر حافطیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، با تاکید بر ثبت پروژه های آن مرکز در اسرع وقت، گفت: از 8 مورد پروژه پیش بینی شده برای مرکز چابهار، تاکنون 4 مورد آن وارد سامانه شده است.
در ادامه، دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، فعالیت های انجام شده در زمینه ترویج در آن مرکز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تولید اپلیکیشن، بسیار مفید بود و انتظار می رود که این پروژه در سامانه مربوطه ثبت شود.
دکتر بهمنی در ادامه با بیان اینکه مرکز چابهار با توجه به پتانسیلی که در آن منطقه وجود دارد، گفت: این مرکز در مجموعه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می تواند بسیار موثر باشد.
پیگیری موضوع تون ماهیان، تنوع بخشی مطالعات شیلاتی و معرفی ذخایر جدید، انتقال شناور اهواز به چابهار، هماهنگی با بخش های مختلف موسسه و دیگر مراکز برای گشت های تحقیقاتی میکتوفیده، کوشش برای بهره برداری پایدار جهت تامین معیشت و تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز آن منطقه، توسعه مکران با توجه به توصیه مقام معظم رهبری، توسعه ارتباطات بین الملل، همکاری بیشتر با بخش خصوصی در زمینه پرورش ماهی در قفس به ویژه شرکت بزرگ نیکسا از تاکیدات مهم دکتر بهمنی به مرکز چابهار بود.
وی ادامه داد: ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت صید و صیادی منطقه چابهار طی 30 سال گذشته، بسیار ضروری است. زیرا این تحلیل می تواند در سیاست گذاری های آینده این بخش اثرگذار است.
 
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور-تنکابن
رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، گفت: یک مورد طرح پژوهشی، 2 مورد پروژه کاربردی توسعه ای و یک مورد پروژه کاربردی فناورانه، از جمله دستاوردهای این مرکز در حیطه پژوهش به شمار می رود.
دکتر نجار لشکری، افزود: اخذ فروست برای 6 گزارش نهایی، چاپ 4 مقاله علمی پژوهشی خارجی و چاپ 2 کتاب معتبر داخلی از دستاوردهای انتشارات مجموعه است.
یک مورد انجام پروژه مشترک بین المللی، یک مورد حضور در اجلاس بین المللی، 12 مورد حضور در کارگاه آموزش بین المللی خارجی، 2 مورد حضور در کارگاه آموزشی بین المللی داخلی و 3 مورد ارتباط با سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی از تعاملات بین الملل این مرکز طی 6 ماه نخست سال جاری بود که دکتر لشکری به آنها اشاره کرد.
وی در ارتباط با عملکرد گروه ترویج، گفت: برگزاری 50 نفر ساعت کارگاه آموزشی، 6 نفر روز آموزش انتقال یافته های علمی و 2 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه از فعالیت های این گروه در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور است.
دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، خوشبختانه کمتر زمانی پیش آمده که در پرداخت اعتبارات پژوهشی، تعللی صورت گیرد. همچنین 2 مورد از گزارشات نهایی آن مرکز، شماره فروست نگرفته و 4 پروژه هنوز وارد سامانه نشده است.
دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، فرصتی در 6 ماه دوم وجود دارد که امید می رود فعالیت های ترویجی و آموزشی با توجه به پتانسیل فضای مجازی، بیش از گذشته در برنامه آن مرکز دیده شود.
دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، گفت: سیل اخیر پروژه SPF قزل آلا را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد که امید می رود با تلاش همکاران آن مرکز و حمایت موسسه و دیگر مراکز و پژوهشکده ها مشکلات برطرف شود.
دکتر بهمنی، رئیس موسسه، با اشاره به سیل سنگین مرداد ماه امسال، عنوان کرد: زحمات و دلسوزی های دکتر لشکری، جای قدردانی دارد. اکنون یکی از دغدغه های اصلی موسسه، بازسازی آن مرکز بوده و لازم است با هماهنگی های صورت گرفته این موضوع پیگیری شود.
وی ادامه داد: باید کارها و فعالیت های لازم، اولویت بندی شود. در حوزه ترویج و آموزش هیچ محدودیتی نداریم. می توان برای همکاران، موضوعات مختلف آموزشی با توجه به تخصص شان، برگزار کرد.
دکتر بهمنی ادامه داد: رسیدگی به پژوهش در زمینه ماهی قزل آلای خال قرمز، تشکیل بانک اطلاعاتی ماهیان سردآبی و هماهنگی و همکاری بیشتر با دیگر مراکز جهت پیشبرد کارها صورت گیرد. همچنین لازم است سند طرح ملی قزل آلا با همکاری موسسه و مرکز تدوین شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code