مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، گفت: یک مورد طرح پژوهشی، 5 پروژه بنیادی، 2 پروژه مقدماتی، یک مورد پروژه کاربردی توسعه ای و 2 مورد واحد فناوری در مرکز رشد، از دستاوردهای مهم این مرکز به شمار می رود.
دکتر صلاحی، افزود: اخذ یک فروست برای گزارش نهایی، چاپ 6 مقاله علمی پژوهشی خارجی و چاپ دو جلد کتاب داخلی و خارجی، از جمله فعالیت های همکاران این مرکز در زمینه انتشارات بوده است.
حضور در 5 کنفرانس معتبر بین المللی، حضور در 5 کارگاه آموزشی بین المللی خارجی و 2 کارگاه آموزشی بین المللی داخلی، جزو تعاملات بین المللی مرکز بود که دکتر صلاحی آنها را تشریح کرد.
وی ادامه داد: تولید 10 هزار قطعه بچه ماهی و 4 هزار بچه ماهی در قالب هسته اولیه آبزیان، از دیگر دستاوردهای مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری تلقی می شود.
دکتر صلاحی، پس از تشریح پروژه های اجرایی آن مرکز، برگزاری 63 نفر ساعت آموزش برای بهره برداران، 762 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی و 210 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه را از جمله عملکرد گروه ترویج و انتقال یافته های علمی آن مرکز دانست.
دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، گفت: حداقل یک دستاورد که قابلیت رونمایی را داشته باشد و 2 عنوان پروژه، برای اهداف اولویت دار آن مرکز تعیین شود.
دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، تاکید کرد: برخی کارشناسان پهنه، تحصیلات مرتبط ندارند و باید توسط متخصصان مربوطه توجیه و آموزش داده شوند. البته می توان از طریق آنها از مشکلات حیطه زیر نظرشان باخبر شد و از این فرصت استفاده کرد.
دکتر بهمنی، رئیس موسسه، گفت: در آن مرکز نیروهای کارآزموده و باتجربه ای وجود دارد و می توان از این ظرفیت، بیشتری بهره را برد. به نظر می رسد افق روشنی برای آن مرکز و ساخت تجهیزات لازم می توان تصور کرد.
وی اضافه کرد: از آنجا که بزرگترین مرکز ژنتیکی ماهیان قزل آلا در یاسوج نگهداری می شود باید به آن توجه ویژه ای کرد. این ماهیان از یک فضای ایزوله از تنکابن به یاسوج منتقل شده اند و لازم است در نهگداری آنها دقت ویژه صورت گیرد.
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، از یک پروژه بنیادی، 4 پروژه کاربردی توسعه ای و یک پروژه کاربردی فناورانه به عنوان دستاوردهای پژوهشی مرکز متبوع خود نام برد.
دکتر آقایی مقدم، افزود: اخذ 4 فروست برای گزارش نهایی، چاپ یک مقاله علمی پژوهشی خارجی و چاپ یک کتاب معتبر داخلی، دستاوردهای انتشاراتی این مرکز را تشکیل می دهند.
اثر افزودن اسید لاکتیک به جیره بر شاخص های رشد، بقا، فعالیت آنزیم های گوارشی و فلور باکتریایی روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان، بررسی تاثیر فاکتورهای مدیریتی در طغیان بیماری لکه سفید میگو در مزارع پرورش میگوی گمیشان گلستان و بررسی آلودگی منابع زنده به ویروس لکه سفید در محدوده گمیشان استان گلستان از مهمترین پروژه هایی بود که دکتر آقایی مقدم آنها را تشریح کرد.
وی ادامه داد: 62 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 24 نفر روز آموزش در قالب روز مزرعه، 50 نفر روز آموزش در راستای انتقال یافته های تحقیقاتی، 6 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 8 مورد نشست تخصصی، ترویجی و بازدید از مزارع، جزو دستاوردهای گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز است.
دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، گفت: کلیه اعتبارات پژوهشی آن مرکز برای پروژه های اجرایی تا پایان سال پرداخت شده است. اما تنها یک پروژه وارد سامانه شده و لازم است در این مسئله تعجیل شود.
دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، توضیحاتی را در برگزاری مطلوب روز مزرعه ارائه داد تا بتوان از این رویداد به خوبی بهره برداری کرد. همچنین ارتباط موثر با کارشناسان پهنه بسیار ضروری است.
دکتر بهمنی رئیس موسسه، ضمن تشکر از آن مرکز جهت پیگیری مستندسازی ایستگاه قره سو، تاکید کرد: لازم است پیگیری های مقتضی جهت فعال سازی این ایستگاه در دستور کار قرار بگیرد. به طور کلی هدفگذاری فعالیت های آن مرکز باید در راستای شرح وظایف آن باشد.
وی تاکید کرد: برقراری ارتباط با بخش خصوصی، دانشگاه ها، سازمان شیلات و غیره، عمق بیشتری پیدا کند. این موضوع می تواند یک نقطه قوت برای مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی باشد. بحث میگو نیز در آن استان نیاز به بازنگری دارد و توجه به این امر ضروری است و باید با توجه به ظرفیت ها و امکانات منطقه برنامه خاص آن را تدوین کرد.
دکتر بهمنی ادامه داد: ترغیب همکاران مستعد به موضوعات ترویجی که لازمه آن آنالیز دیدگاه ها و برگزاری نشست های تخصصی است. البته در این زمینه موسسه نیز از مراکز و پژوهشکده های  تابعه حمایت می کند.
مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور-بافق یزد
رییس مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور، 2 پروژه کاربردی توسعه ای و 4 پروژه کاربردی فناورانه را از جمله دستاوردهای آن مرکز در حیطه پژوهشی معرفی کرد.
دکتر قائدی، افزود: اخذ یک فروست برای گزارش نهایی، چاپ 4 مقاله علمی پژوهشی خارجی، چاپ 2 مقاله علمی ترویجی و چاپ یک جلد کتاب معتبر داخلی از فعالیت های این مرکز در راستای انتشارات به شمار می رود.
بررسی مولفه های تولید تیلاپیا در سیستم آکواپونیک، اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر کارایی تولید مثلی مولدین تیلاپیا در سیستم بیوفلاک و مقایسه عملکرد رشد و بازماندگی 5 سویه وارداتی تیلاپیا در آب لب شور، از اهم پروژه های اجرایی مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور طی 6 ماه گذشته است که دکتر محمدی آنها را تشریح کرد.
در ادامه معاونان موسسه در راستای تعریف پروژه ها و فعالیت های آینده مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور، توضیحات لازم را ارائه کردند.
سپس دکتر بهمنی، با اشاره به اینکه متاسفانه مرکز بافق یزد هنوز نتوانسته یک مجموعه تحلیلی حاوی اطلاعات فنی کامل و قابل ارائه به مردم و مدیران ارائه کند، گفت: لازم است یک گزارش تحلیلی از گذشته، حال و آینده تیلاپیا با نگاه تهدید ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف به همراه ملاحظات زیست محیطی فراهم شود.
وی پیشنهاد داد: معاون پژوهشی موسسه، تا دو هفته آینده یک نشست اختصاصی با آن مرکز برگزار کند تا در خصوص مسائل آن مرکز صحبت گردد.
مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان-انزلی
رییس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، گفت: یک مورد پژوهش بنیادی، یک مورد پژوهش کاربردی توسعه ای و 3 مورد پروژه کاربردی فناورانه از دستاوردهای پژوهشی این مرکز طی 6 ماه گذشته است.
دکتر جلیلی، افزود: چاپ 2 جلد کتاب معتبر داخلی و سه عنوان مقاله علمی و پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی و حضور در 2 کارگاه آموزشی بین المللی داخلی از دیگر دستاوردهای مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان محسوب می شود.
اجرای فاز عملیاتی پروژه تولید کنسرو فراسودمند ماهی تون با استفاده از ژلاتین هیدرولیز شده حاصل از استخوان های سر تون ماهیان، انجام آزمایشات شیمیایی و اجرای پروژه دانشجویی تولید چیپس ماهی با استفاده  از گوشت چرخ کرده و سوریمی ماهی فیتوفاگ و انجام آزمون های فیزیکی پروژه دانشجویی ژلاتین استحصالی از استخوان ماهی تون، جزو مهمترین فعالیت های آزمایشگاهی این مرکز طی 6 ماه گذشته بود که دکتر جلیلی به آنها اشاره کرد.
وی گفت: یک طرح مشارکت در اجرای ترویجی و سایت های الگویی برای بهره برداران و 54 نفر ساعت برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی، از دستاوردهای گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز است.
دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، گفت: جای تحقیقات در خصوص فرآوری ماهی تیلاپیا در آن مرکز خالی است. بنابراین توصیه می شود در آینده نزدیک از مرکز یزد بازدید به عمل آورده و امکانات همکاری دو مجموعه، بررسی شود. همچنین از 7 مورد پروژه آن مرکز تنها یک مورد در سامانه ثبت شده، انتظار می رود در زمینه تحقیقات فرآوری، رشد و سرعت بیشتری را شاهد باشیم.
دکتر حسین زاده، نقطه شروع فرهنگ سازی از آن مرکز باید آغاز شود. اگرچه محدودیت هایی وجود دارد، اما می توان با برنامه ریزی آن را در بلند مدت به پیش برد. به مرکز رشد نیز توجه ویژه شود و با اتحادیه صادرات آبزیان نیز در این زمینه نشست تخصصی برگزار شود.
دکتر بهمنی، رئیس موسسه ضمن تقدیر از تلاش های دکتر جلیلی جهت احیای مرکز و انعقاد قرارداد همکاری با شرکت 21 بیضا، گفت: روز شنبه 3 مهر 1400 رونمایی از این دستاورد برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: یونیدو باید نقش محوری با تاکید بر تنوع بخشی به محصولات شیلاتی از بعد تحقیقاتی را به دوش بکشد. به طوری که دیگر مراکز و پژوهشکده های تابعه که ظرفیت فرآوری را دارند، با مرکز تحقیقات فرآوری آبزیان همکاری و همفکری کند تا برونداد آن به ارتقای فرهنگسازی مصرف آبزیان در جامعه منجر شود.
دکتر بهمنی، ادامه داد: سال گذشته تفاهمنامه ای بین موسسه با دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد شد که رویداد هکتون هم با همکاری این دو مجموعه برگزار گردید. با توجه به تمایل بسیار دانشگاه علوم پزشکی ایران به تولید محصولات بیولوژیک، می توان از این پتانسیل استفاده کرد. البته در این زمینه می توان از دانشگاه گیلان نیز کمک گرفت.
در پایان، دکتر شریف روحانی پیشنهاد داد که درباره تیلاپیا یک کارگروه تخصصی مانند پرورش ماهی در قفس، تشکیل گردد. لزوم مشارکت تمام پژوهشکده ها و مراکز تابعه، در این اتاق فکر به شدت احساس می شود تا بتوان برنامه ای جدی برای آن داشت. موضوع بعدی پرورش ماهی در قفس است که محوریت آن توسعه فناوری است و باید به آن توجه شود. مبحث بعدی تون ماهیان است که به ویژه مرکز چابهار و پژوهشکده بندرعباس باید به آن ورود کنند چون فرصت های زیادی در اقیانوس های جنوبی کشور فراهم می کند. موضوع آخر نیز فرآوری است که به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط دارد و باید مورد عنایت قرار بگیرد.
دکتر بهمنی در پایان، عنوان کرد: دستاوردهای قابل ارائه به مزرعه جهت افزایش بهره وری و ارتقای اقتصاد مزارع، افزایش اثربخشی مراکز و پژوهشکده ها در بروندادهای آنها متناسب با تخصصی که دارند، دو موضوع بسیار مهم برای 6 ماه دوم سال است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code