پنج شنبه یکم مهر 1400 

برگزاری جلسه کمیته مدیریت صید میگو

جلسه کمیته مدیریت صید میگو در محل اداره کل شیلات استان هرمزگان با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و روسای شیلات مناطق و نمایندگان جوامع شیلاتی در تاریخ 30 شهریور 1400 تشکیل گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 593 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه کمیته مدیریت صید با هدف مدیریت صید میگو در محل اداره کل شیلات استان هرمزگان با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و روسای شیلات مناطق و نمایندگان جوامع شیلاتی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا دکتر عالیزاده معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان به تشریح اقدامات صورت گرفته در ماه های گذشته و تمهیدات لازم برای حضور شناورهای صیادی میگو گیر در فصل صید اشاره نمود. سپس دکتر مومنی نتیجه تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده در خصوص وضعیت رشد میگوهای نوپا و تراکم ذخیره مطالبی را عنوان نموده و با توجه به محاسبات صورت گرفته، زمان آزاد سازی فصل صید میگو و میزان مجاز برداشت میگو در سال 1400 اعلام گردید. همچنین در پایان گزارش، مشاهدات مربوط به وضعیت اکولوژیکی و زیست محیطی صید گاه میگو در گشت های تحقیقاتی و لطماتی که صید غیر مجاز بر ذخایر  میگو و سایر آبزیان وارد می کند، مطرح گردید. در نهایت نمایندگان شیلات مناطق نظرات خود را در زمینه تصمیمات مطرح شده درباره زمان بازگشایی فصل صید و نحوه بازشدن صیدگاه ها عنوان داشتند. همچنین تصمیم گرفته شد تا اطلاعات روزانه صید و تلاش صیادی توسط آمارگرهای شیلاتی به صورت روزانه و با دقت لازم از صیدگاه ها جمع آوری و پس از دسته بندی در اختیار پژوهشکده قرار گیرد تا با استفاده از مدل های موجود نسبت به تعطیلی صیدگاه در زمان مقرر اقدام گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code