یک شنبه چهارم مهر 1400 

نشست مشترک با مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان

نشست مشترک با مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان در خصوص هماهنگی فعالیت های ترویجی، یاوران تولید و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری محققین معین در جهاد کشاورزی استان برگزارشد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 332 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، درنشستی که بین رابط ترویج این مرکز و مسئول ترویج جهاد استان دکتر سبزه برگزار گردید، موضوعات آموزش کارشناسان پهنه، وضعیت محققین معین مرکز و تشکیل کارگروه مشترک یاوران تولید و اجرای پروژه های مشترک ترویجی و بازدید از استخرهای دومنظور با کارشناسان و مروجان پهنه آن مدیریت مورد بحث و تبادل قرار گرفت. درپایان مقررگردید کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی آبزی پروری برای مروجین پهنه استان توسط مرکز برگزار شود و در خصوص انجام عملیات میدانی یاوران تولید و در اختیار قراردادن وسیله نقلیه و برگزاری روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها نیز همکاری های لازم و متقابل انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code