به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه ارائه گزارش پیشرفت سایت‌های الگویی/ مزارع الگویی ابلاغ شده به مراکز و پژوهشکده‌ها در سال 98 و 99 و همچنین ارائه پروپوزال‌های سایت/ مزارع الگویی سال 1400 با حضور دکتر حسین زاده، معاون محترم ترویج و انتقال یافته‌های علمی موسسه و مدیران زیرمجموعه معاونت و همچنین مجریان سایت های ترویجی، معاونین پژوهشی و رابطین مراکز و پژوهشکده های مرتبط، در تاریخ 6 مهر 1400  با ارائه گزارش های سایت های الگویی و پروپوزال های ترویجی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، هدف از برگزاری این جلسه را پیگیری و تبادل نظر در خصوص مشکلات، راهکارها و شیوه درست اجرای عملیات اجرایی سایت‌ها عنوان و به این مسئله اشاره کرد که آنچه در پایان اجرای سایت‌ها دارای اهمیت می‌باشد، مسئله اثرگذاری است که باید باعث تغییر مهارت و رفتار بهره‌برداران گردد.
در ادامه جلسه، 6 گزارش پیشرفت سایت الگویی سال 1399 و 7 پروپوزال پیشنهادی سال 1400 ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، مقرر گردید که مجریان سایت‌های الگویی طبق برنامه سازمان‌بندی شده، نسبت به اتمام و اجرای برنامه رونمایی و ارسال گزارش نهایی سایت‌های سال 99 اقدام و همچنین مجریان سایت‌های الگویی 1400 هرچه سریع‌‍‌تر نسبت به ارسال پروپوزال ویرایش شده جهت داوری و اخذ ابلاغ اقدام کنند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code