چهارشنبه هفنم مهر 1400 

بازدید محققین معین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان

به منظورهمکاری و ارائه راهکارهای عملی، تیم محققین معین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، بازدیدی از مزارع شرکت مامسا درسایت میگوی گمیشان انجام دادند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 111 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، به منظورهمکاری و ارائه راهکارهای عملی، تیم محققین معین مرکز ، بازدیدی از مزارع شرکت مامسا درسایت میگوی گمیشان انجام دادند.در این بازدید از بستر، زئوپلانکتون، زئو بنتوز و فیتو پلانکتون چند استخر پرورش نمونه برداری شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ثبت گردید. این اطلاعات جمع آوری شده و در پایان در قالب اطلاعات قابل استناد، دستورالعمل و شیوه نامه تقدیم صاحبان مزارع می گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code