شنبه دهم مهر 1400 

جلسه کارگروه ترویج

جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 102 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی پژوهشکده، مورخ 1400/07/10 برگزار گردید. در این جلسه فعالیت های ترویجی و تجاری سازی پژوهشکده با جزئیات کامل مورد بررسی قرار گرفت. در برنامه پیشنهادی، فعالیت های ترویجی مانند: اجرای سه مورد برنامه انتقال یافته های علمی، جلسه با کارشناسان پهنه استان هرمزگان، محور فعالیت محققین معین و یاوران تولید در سال 1400 مورد بحث قرار گرفت. همچنین جهت بهره برداری از پتانسیل سامانه آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مقرر گردید محققین پژوهشکده، عناوین سخنرانی های کاربردی خود را جهت ثبت در سامانه ارایه نمایند. اعضا کارگروه مذکور نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اجرا بهینه فعالیت های ترویجی پژوهشکده ارائه کردند و کلیات برنامه فعالیت های ترویجی و تجاری سازی پژوهشکده در نیمه دوم سال تدوین و نهایی گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code